Nieuwe instrumenten om (kleine) bedrijven financieel te steunen

Om de effecten van de Coronacrisis voor Vlaamse bedrijven te temperen, werd het licht op groen gezet voor de uitbreiding van twee bestaande initiatieven: de Win-winlening van vrienden en familie en de achtergestelde lening van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Uitbreiding Win-winlening tot 75.000 euro


Vrienden en familie hebben sinds 2006 de mogelijkheid om leningen tot 50.000 euro te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen. En dat is voor beide partijen mooi meegenomen. Als bedrijf krijg je via de achtergestelde lening vanzelfsprekend meer financiële ademruimte om je plannen te realiseren en als particulier krijg je in ruil een jaarlijks belastingvoordeel van 2,5% op het openstaande kapitaal.

De Vlaamse overheid achtte het vehikel interessant om bedrijven, die door de gezondheidscrisis in de problemen dreigen te komen, een financiële steun te geven en paste de voorwaarden daarom aan.

  • In plaats van een looptijd van 8 jaar, kan je de looptijd nu zelf kiezen; tussen 5 en 10 jaar.
  • Het maximumbedrag van 50.000 euro per kredietgever wordt opgetrokken tot 75.000 euro. Per onderneming wordt het geleende bedrag geplafonneerd tot 300.000 in plaats van 200.000 euro voordien.
  • Wie al een Win-winlening had die dit jaar afliep, kan deze vrijwillig met 2 jaar verlengen. Op die manier kan je de terugbetaling beter spreiden. Het fiscale voordeel voor de lener (2,5%) wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.
  • Kleine aandeelhouders, die maximum 5% van de aandelen bezitten, mogen voortaan ook een Win-winlening verstrekken.
  • Mocht de kredietnemer failliet gaan, dan staat de overheid borg om 40% in plaats van 30% van het geleende bedrag terug te betalen. Op voorwaarde dat de overeenkomst voor eind volgend jaar wordt afgesloten.

Achtergestelde lening tot 2 miljoen euro via PMV

Vanaf 5 mei kunnen start-ups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen via de Participatiemaatschappij Vlaanderen een achtergestelde lening op 3 jaar krijgen. Het aanvankelijke maximumbedrag van 800.000 euro werd intussen opgetrokken tot 2 miljoen euro om te voorkomen dat bedrijven uit de boot zouden vallen. Als naast PMV nog een andere investeerder in de bres springt, kan dat bedrag zelfs opgetrokken worden tot 3,5 miljoen euro.

Vraag de lening hier aan.

Contacteer ons voor extra inlichtingen of advies over deze mogelijkheden.

Op de hoogte blijven?