Nieuwe deadline voor de aanvraag Vlaamse coronasteun

Blog 5 2021
Canva

Wie door de gevolgen van de coronapandemie tussen 16 november 2020 en 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% heeft geleden of verplicht moest sluiten kan opnieuw beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme. De aanvraag kan ingediend worden tot en met 15 februari.

Net zoals eerder gebeurde in 2020 beslist de Vlaamse Regering op 13 november om het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te passen voor de laatste anderhalve maand van het jaar. Ondernemingen die tussen 16 november en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% leden, kunnen een aanvraag indienen. Wie zijn deuren verplicht gesloten moest houden moet voor de sluitingsperiode zijn omzetdaling niet aantonen. Hoe dan ook moet de aanvraag ingediend worden voor 16 februari.

Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

Er is een minimum steunbedrag voorzien van 1.000 euro. De maximale steun bedraagt:

  • 11.250 euro voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
  • 22.500 euro voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
  • 60.000 euro voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

De minimum en maximum steunbedragen voor sectoren die verplicht moesten sluiten, zijn afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen.

De aanvraag gebeurt via het e-loketondernemers.

Contacteer ons voor meer informatie

Op de hoogte blijven?