Nieuw sociaal en fiscaal statuut van de student-ondernemer vanaf 01/01/2017 (wetsontwerp)

Wie is student-ondernemer?
  • -Student moet minstens 18 jaar zijn en hoogstens 25 jaar
  • -Student moet voor het betrokken schooljaar in hoofdzaak ingeschreven zijn om regelmatig lessen te volgen in een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling met het oog op het behalen van een diploma dat erkend wordt.
  • -Student moet een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen, waarvoor hij onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen

Sociaal:
  • -Geen sociale bijdrage verschuldigd wanneer netto-inkomen < 6.505,33 euro en blijven aangesloten bij ziekenfonds van de ouders;
  • -Verminderde sociale bijdrage van 21% wanneer netto-inkomen ligt tussen de 6.505,33 euro en 13.010,66 euro. Vanaf netto-inkomen van 6.505,33 euro geven de bijdragen rechten inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector gezondheidszorgen.
  • -Sociale bijdrage in hoofdberoep bij inkomen vanaf 13.010,66 euro.

Fiscaal:
  • -Om ten laste van de ouders te blijven mag het bedrag van de nettobestaansmiddelen niet meer bedragen van 3.010 euro of 4.490 euro (alleenstaande ouder), waarbij de eerste schijf van 2.610 euro van een student-zelfstandige niet meetelt.

Op de hoogte blijven?