Lokale en regionale COVID-19-steunmaatregelen worden niet belast

Blog 51

Op alle overheidsniveaus werden de voorbije maanden steunmaatregelen genomen om de economische schade van zelfstandigen en vennootschappen te helpen lenigen. Ook overheidssteun is echter een vorm van inkomen waar in principe belasting op moet betaald worden.

Het Overbruggingsrecht is een maandelijkse uitkering van de federale overheid voor zelfstandigen en vrije beroepers die hun activiteiten moeten stopzetten of tijdelijk onderbreken. Net als in maart versoepelt de overheid nu tijdelijk de voorwaarden voor deze uitkering. Zelfstandigen kunnen ervan genieten tot ze hun activiteiten kunnen hervatten, met een maximum van 12 maanden.

Het Overbruggingsrecht Heropstart is bedoeld voor zelfstandigen die hun werk kunnen en mogen herstarten, nadat ze door de overheidsmaatregelen geheel of deels moesten sluiten. Aanvragen kan tot en met 31 december 2020, op voorwaarde dat je minstens een maand moest sluiten en je kunt aantonen dat je minstens 10% minder omzet hebt gedraaid, vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2019.

De uitkering bedraagt in beide gevallen 1.291,69 euro per maand voor wie geen gezinslast heeft en 1.614,10 euro mét gezinslast.

Overbruggingsrecht wordt belast

De belasting op beide tegemoetkomingen ligt heel wat lager dan de standaard belastingtarieven in de personenbelasting. Ben je zelfstandig en is het bedrag van de steun die je ontving lager dan de som van je belastbare nettowinst- of -baten van de jongste 4 jaar, dan worden beide soorten overbruggingsrecht belast aan 16,5%. Als de som hoger is, dan wordt het deel boven de winst van de laatste 4 jaar progressief belast. Als zelfstandig bedrijfsleider wordt je overbruggingsrecht echter altijd progressief belast en in de praktijk dus bijna altijd aan 50%. De belastingvermindering is op die manier miniem.

Lokale en regionale steunmaatregelen zijn vrijgesteld

Lokale en regionale coronasteunmaatregelen, zoals de Vlaamse compensatiepremie, de Vlaamse ondersteuningspremie en de gewestelijke coronahinderpremie, zijn vrijgesteld van personen- en vennootschapsbelasting als ze toegekend of betaald zijn tussen 15 maart en eind december van dit jaar.

Heb je vragen over deze regeling, aarzel niet om ons te contacteren.

Op de hoogte blijven?