Is jouw bestuursstructuur nog wettelijk in 2020?

Een natuurlijke persoon mag maar één pet meer dragen in het bestuur van de vennootschap

De regels voor de samenstelling van het bestuursorgaan zijn door de nieuwe vennootschapswetgeving aangepast. Enerzijds betekent dat een versoepeling, want zowel in de BV als de NV volstaat voortaan 1 bestuurder. Maar anderzijds is het ook een verstrenging, aangezien je voortaan als natuurlijke persoon maar in één hoedanigheid meer in het bestuursorgaan kan zetelen.

Geen rechtspersoon meer als vaste vertegenwoordiger

In eigen naam zetelen in de raad van bestuur en tegelijk ook als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder is vanaf 1 januari 2020 niet meer mogelijk. En terwijl het tot nog toe ook mogelijk was om een rechtspersoon aan te stellen als vaste vertegenwoordiger, is ook dat niet langer mogelijk. De vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder moet vanaf 1 januari steeds een natuurlijke persoon zijn. De wetgever wil alle twijfel vermijden over wie een vennootschap uiteindelijk kan vertegenwoordigen. Wie die natuurlijke persoon is, maakt evenwel niets meer uit. Het hoeft dus geen aandeelhouder, bestuurder of personeelslid meer te zijn.

Voortaan heb je maar 1 bestuurder meer nodig

Wie voortaan een BV of NV wil oprichten, kan er voor kiezen om als enige bestuurder te zetelen in het bestuursorgaan. Dat was volgens de oude BVBA-regels ook al mogelijk maar niet in een NV. Een NV die nog volgens de oude wetgeving werkt, kan via een statutenwijziging ook van deze nieuwe mogelijkheid gebruikmaken.

Statuten aanpassen

Door de nieuwe regels is trouwens voor een heel aantal vennootschappen een statutenwijziging noodzakelijk. Al kan het ook best zijn dat je door een beslissing in een gewone jaarlijkse algemene vergadering de nodige aanpassingen kan doorvoeren.

Heeft u hier vragen over? Aarzel niet om ons te contacteren.


Op de hoogte blijven?