Investeringsaftrek van 25% verlengd tot eind 2022

Blog 10
Canva

Geen 8% maar 25%, zoveel bedraagt de gewone investeringsaftrek voor zelfstandigen en kleine vennootschappen tot het einde van volgend jaar. De maatregel kwam er om de economie te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Stel de voorbije coronamaanden zat je toch maar thuis en heb je van je wijnmakershobby je beroep gemaakt. De afbottelingsmachine die je 100.000 euro heeft gekost, mag je in het jaar van aanschaf 25.000 euro (100.000 x 25%) extra aftrekken van je belastbare winst. Boven op de jaarlijkse afschrijving op de aanschaffingswaarde van de machine.

Als je met je winsten of baten in de hoogste belastingschijf van de personenbelastingen bent beland, dan betaal je daardoor 12.500 euro minder. Dat zijn veel flessen wijn. Ben je geen zelfstandige maar heb je een kleine vennootschap opgericht om je Chateau Backyard aan de man te kunnen brengen, dan wordt de eerste schijf van je winst van 100.000 euro tegen het verlaagd tarief van 20% belast. De belastingaftrek levert je dan een belastingbonus van 5.000 euro op.

Op voorwaarde dat

Er zijn zoals hierboven al gesuggereerd een aantal voorwaarden aan de verhoogde investeringsaftrek verbonden.

Je vennootschap moet ‘klein’ zijn. Voor het laatste afgesloten boekjaar mag niet meer dan een van de volgende criteria overschreden zijn:

  • een omzet van 9.000.000 euro,
  • een balanstotaal van 4.500.000 euro
  • en een gemiddeld personeelsbestand van 50 werknemers.

Je kan enkel van de gewone investeringsafttrek genieten als je investeert in nog niet gebruikte (im)mate riële vaste activa. Tweedehandsinvesteringen komen niet in aanmerking.

De investering moet ook voor 100% beroepsmatig gebruik bestemd zijn, in België. Investeringen die deels privé gebruikt worden, zoals een personenwagen of een gsm, zijn dus uitgesloten.

De investering moet ook op minstens drie jaar afgeschreven worden.

Tijdelijk 2 jaar overdraagbaar

Als de investeringsaftrek niet of niet volledig kan worden gebruikt, omdat je in dat eerste botteljaar met de verkoop van je wijnflessen nog onvoldoende winst kon realiseren, mag je de investeringsaftrek overdragen naar het eerstvolgende boekjaar. Voor investeringen tussen 1 januari 2019 en 31 december 2021 wordt de overdraagbaarheid naar 2 jaar gebracht.

Contacteer ons voor meer informatie

Op de hoogte blijven?