Investeer dit jaar nog. Het loont!

Geniet in 2019 nog van een paar fiscale voordelen als investeerder

Kmo’s kunnen hun investeringsplannen beter nog dit kalenderjaar realiseren. Vanaf volgend jaar daalt namelijk de investeringsaftrek – met uitzondering van bijvoorbeeld digitale en energiebesparende investeringen – van 20 naar 8%.

Van 20 naar 8%

Ongeacht of u gebouwen, machines of immateriële vaste activa wil verwerven, mag u, behalve de afschrijvingen, ook 20% van de investeringssom aftrekken van uw belastbare winst. Het niet-benutte deel van de aftrek, mag u zelfs overdragen naar volgend boekjaar.

Schrijf meteen een volledig jaar af

Ook al investeert u pas op 28 november of, als u op oudejaarsavond toch niet zelf moet koken, zelfs op 31 december, toch mag u in 2019 nog een volledig jaar afschrijven. Vanaf 2020 zijn kmo’s gehouden aan de aftrekregels die voor grote vennootschappen gelden. Het jaar van de investering kan dan slechts ‘pro rata temporis’ afgeschreven worden. Afhankelijk van wat er nog van het jaar rest, met andere woorden.

Van degressief naar lineair

Vanaf 2020 moet u bovendien lineair afschrijven. Investeert u daarentegen nog in wat overschiet van 2019, dan mag dat nog degressief. Het komt erop neer dat u dit jaar nog steeds dubbel zoveel mag afschrijven dan het lineaire tarief. Meer afschrijven, betekent uw winst drukken en van de weeromstuit ook uw vennootschapsbelasting.

Volgt uw boekjaar het kalender­jaar niet? Neem dan zeker even contact op. Dan kunnen we het ook even hebben over een paar andere voordelen voor de snelle beslissers.

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?