Intracommunautair goederenvervoer werd een beetje minder complex

Europa harmoniseert btw-regels voor intracommunautair goederenvervoer

Onder meer het versnipperde btw-landschap binnen de Europese Unie zorgt ervoor dat goederen verkopen vaak een complexe zaak is. Enkele ‘quick fixes’ met betrekking tot de regelgeving voor intracommunautair goederenvervoer zijn sinds 1 januari 2020 alvast een stap in de goede richting naar een gemeenschappelijke btw-unie.

Goederen verkopen aan een btw-plichtige klant die in een ander EU-land woont, is vrij van btw. Door de Europese btw-uitvoeringsverordening van 4 december 2019, zijn de regels om aan te tonen dat je lading ook effectief naar het buitenland is vervoerd rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten. Daardoor ontstond eindelijk een gemeenschappelijke benadering voor de bewijsvoering van het intracommunautair goederenverkeer en van de weeromstuit ook meer rechtszekerheid voor alle partijen.

Afhankelijk van wie instaat voor het transport, gelden naar bewijslast andere regels.

Hoe bewijs je het transport als jijzelf als verkoper het transport regelt?

Door twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken opgemaakt door twee verschillende onafhankelijke partijen, onafhankelijk van de verkoper of de koper. Een ondertekend CMR-document bijvoorbeeld, in combinatie met een vrachtbrief en een factuur van de transporteur.

Het alternatief is één niet-tegenstrijdig bewijsstuk met betrekking tot het vervoer, aangevuld met één niet-tegenstrijdig bewijsstuk dat onrechtstreeks betrekking heeft op het vervoer. Bijvoorbeeld: een ondertekend CMR-document, een vrachtbrief, een factuur van de transportfirma, een verzekeringsdocument, een bankdocument of een ontvangstbewijs van het magazijn.

Hoe bewijs je het transport als de koper het transport regelt?

Ook in dit geval kunnen bovenstaande documenten als bewijsstukken gelden maar ze moeten wel nog aangevuld worden met een schriftelijke verklaring van de afnemer waarin hij bevestigt dat de goederen door hemzelf of in zijn opdracht door een derde partij zijn getransporteerd naar een andere lidstaat.

Kan je op deze manier het vervoer bewijzen, dan is het aan de controleur om het tegendeel aan te tonen.

Om van de btw-vrijstelling voor intracommunautair goederenvervoer te kunnen genieten, is het voortaan ook uitdrukkelijk vereist, dat de koper zijn btw-nummer van de lidstaat van aankomst van de goederen meedeelt aan zijn leverancier.

Bovendien is ook de intracommunautaire opgave essentieel om de lidstaat waarnaar de goederen geëxporteerd werden van de verzending of vervoer van de goederen te informeren. De vrijstelling van btw vervalt bij het ‘niet tijdig’ indienen van de opgave.

De ‘opgave’ vermeldt voor elke klant:
  • het btw-identificatienummer,
  • het bedrag van de uitgevoerde handelingen,
  • de code van de categorie van de handeling,
  • de periode van de oorspronkelijke intracommunautaire opgave; voor het geval u een correctie moet aanbrengen aan een in een vroegere opgave opgenomen handeling.
Ook de regels voor de toewijzing van het vervoer bij kettingverkopen en de ‘verkoop op afroep’ zijn vereenvoudigd. Wil je hierover meer informatie en details, aarzel niet om contact met onze experts op te nemen.

Op de hoogte blijven?