Hoe stel je je eigen zoon of dochter deze zomer tewerk?

Blog 29 2021
Canva

Je wil je eigen dochter- of zoonlief deze zomer aan het werk zetten in je eigen bedrijf. Alleen als je haar of hem inschrijft op basis van een studentenovereenkomst blijft je oogappel een ‘jobstudent’. Het statuut van ‘student-bedrijfsleider’ of ‘zelfstandig helper’ dreigt zowel voor jou als voor je kind nadelig uit te draaien.

Als je kind minstens 16 jaar jong is of slechts 15 jaar is maar twee studiejaren middelbaar onderwijs achter de rug heeft, mag hij of zij een studentenovereenkomst ondertekenen. Als je zelf een bedrijfsactiviteit uitoefent dan kan je hem of haar dus ook op die manier zelf tewerkstellen.

Als werkgever betaal je lagere socialezekerheidsbijdragen voor studenten met een geschreven studentencontract dan in het geval je een gewone loontrekkende werknemer engageert. Op voorwaarde weliswaar:

  • dat jouw jobstudent in het lopende kalenderjaar nog niet meer dan 475 uren heeft gewerkt,
  • je tijdig de Dimona STU-aangifte hebt gedaan en
  • de prestaties geleverd worden buiten de verplichte schooluren.

Ook de student betaalt in dat geval verminderde bijdragen op zijn prestaties.

Heeft je kind eerder dit jaar al als student gewerkt in de zorg of het onderwijs, dan tellen de inkomsten van dat werk niet mee om te bepalen of de grens van 475 uur overschreden is. Een gevolg van de coronacrisis. Een gelijkaardige versoepeling voor het derde kwartaal van 2021 moet nog officieel bekrachtigd worden.

Om als ouder van de fiscale voordelen van je ‘kind ten laste’ te blijven genieten, mogen de netto bestaansmiddelen van je kind het maximumbedrag (voor 2021) van 3.410 euro (als je als ouder gehuwd bent of wettelijk samenwoont) niet overschrijden. Dat bedrag wordt verhoogd tot 4.920 euro als je alleenstaand bent of feitelijk samenwoont. De inkomsten als jobstudent tellen tot 2.840 euro bruto echter niet mee in die berekening.

Zijn er voor jou als werkgever/ouder betere statuten?

Neen, of toch geen goede.

Je kind tijdelijk als ‘zelfstandig helper’ in dienst nemen, zeker niet. Een zelfstandig helper is iemand die geen eigen zaak heeft, maar wel verzekeringsplichtig is als zelfstandige. Hij helpt of vervangt een zelfstandige zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst als loontrekkende. Werk je als zelfstandig helper, dan moet je bijgevolg over een ruime vrijheid beschikken om te gaan en te staan waar je wil en je opdracht naar eigen inzicht in te vullen. Bovendien kan je enkel zelfstandig helper zijn bij een natuurlijk persoon, niet bij een juridische entiteit zoals een vennootschap.

Het resultaat is in the end dat je kind niet meer fiscaal ten laste zal zijn. Bovendien loop je als werkgever ook het risico dat de fiscus niet zal aanvaarden dat je het loon voor je kind zal aftrekken.

Student-zelfstandige

Ook het statuut van ‘student-zelfstandige’ is geen goede keuze. Het is in 2017 gemaakt op maat van studenten die een eigen zaak willen oprichten. Het biedt enkele sociale en fiscale voordelen die de sprong naar het ondernemerschap gemakkelijker maken.

Werkt je zoon of dochter echter als student-zelfstandige in jouw vennootschap, dan mag zijn of haar bezoldiging niet hoger liggen dan 2.000 euro bruto per jaar om hem of haar fiscaal ten laste te houden. Is het meer, dan mag deze bezoldiging niet meer dan de helft zijn van zijn of haar totale belastbare inkomen.

Een goede raad, vaak is de persoonlijke situatie van jezelf als ouder of van je kind zeer specifiek en kunnen bijgevolg uitzonderingen mogelijk zijn.

Aarzel dus niet om ons te contacteren.

Op de hoogte blijven?