Het einde van het 6% btw-attest voor renovatie

Blog 47
Canva

Als je als aannemer werken uitvoert in een privéwoning van meer dan 10 jaar kan je een verlaagd btw-tarief van 6% toepassen. Het tarief geldt zowel voor materialen als gepresteerde werkuren. Het attest waarin je dit moet aantonen, verdwijnt wellicht in 2022, waardoor de bewijslast zal verlegd worden naar de bouwheer.

Als aannemer kan je het verlaagd btw-tarief van 6% alleen toepassen als het gaat om ‘werken in onroerende staat aan privéwoningen’ en als volgende voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn:

  1. de werken moeten dienen tot de volledige of gedeeltelijke omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of onderhoud van een woning;
  2. na de werken moet de woning uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt worden, zolang het privégebruik maar groter is dan het beroepsgebruik;
  3. het moet gaan om werken aan een woning die minstens tien jaar oud is;
  4. de werken moeten verricht worden voor en gefactureerd worden aan een eindverbruiker;
  5. de bouwheer moet je een attest bezorgen waaruit blijkt dat al deze voorwaarden vervuld zijn.

Vermelding op de factuur

Zonder het attest moet je factureren tegen 21% btw. In de praktijk gebeurt het echter vaak dat klanten vergeten om het attest in te vullen en te overhandigen. Zonder strakke opvolging is de kans dan groot dat het attest ontbreekt en je bij controle 15% btw moet bijbetalen. Vervolgens is het aan jou om het bijkomende bedrag te recupereren.

De overheid wil het attest daarom afschaffen en vervangen door een ad hoc-vermelding op de factuur. Nadat je klant de factuur zal ontvangen hebben, zal hij die binnen de maand moeten betwisten als de voorwaarden voor het btw-tarief van 6% niet van toepassing zijn. Hierdoor wordt de aansprakelijkheid verlegd naar zijn klant.

De nieuwe regeling treedt wellicht in werking vanaf 1 januari 2022.

Wil je meer weten?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?