Heeft je vennootschap op 1 januari ook een nieuwe naam?

Alleen de nv blijft nv

Neen, het ligt niet aan je nieuwjaarskater. Vanaf 1 januari hebben de meeste vennootschapsvormen een nieuwe naam. De wijzigingen zijn niet wereldschokkend maar ze zijn wel dwingend. Alleen de nv blijft zijn ‘oude’ naam behouden. Voor de andere rechtsvormen zetten we even de puntjes op de i.

Bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen hebben tijd om hun statuten aan het nieuwe WVV aan te passen tot 1 januari 2024. Dat wil echter niet zeggen dat je tot dan niet te maken krijgt met de aangepaste wetgeving.

Hoewel het WVV een versoepeling inhoudt, bevat het nieuwe wetboek toch een aantal dwingende bepalingen die vanaf 1 januari van kracht zijn. Eén daarvan is het gebruik van de nieuwe benaming en afkorting van de rechtsvorm. Concreet: de afkortingen worden korter en de afkortingspunt verdwijnt.

  • v.o.f. wordt vof (vennootschap onder firma)
  • comm. V. wordt commV (commanditaire vennootschap)
  • bvba wordt bv (besloten vennootschap)
  • cvba wordt cv (coöperatieve vennootschap)

Alle facturen, algemene voorwaarden, aktes, orders, … die je uitstuurt, moeten in principe vanaf 1 januari de juiste naam van de nieuwe rechtsvorm dragen. Er zijn echter geen sancties voorzien als je eerst nog de stapel voorgedrukte velletjes en enveloppes opgebruikt. Je hoeft dus niet meteen naar de drukker te bellen om het order voor de nieuwjaarskaartjes te vervangen door een order voor nieuwe facturen.

Contacteer ons gerust voor meer informatie over de WVV.

Op de hoogte blijven?