Heeft de nieuwe berekening van de 80%-regel effect op jouw pensioen?

Blog 36
Canva

Om je pensioen als toekomstig gepensioneerde zelfstandig bedrijfsleider te verhogen kan je vennootschap een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten. Een aanvulling op het wettelijk pensioen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) zeg maar. De premies van de IPT zijn voor de vennootschap integraal fiscaal aftrekbaar ... op voorwaarde dat de 80%-regel wordt gerespecteerd. Die berekening werd dit jaar herbekeken.

De 80%-regeling bepaalt dat de som van je wettelijk pensioen en je aanvullend pensioen niet hoger mag zijn dan 80% van je huidige brutojaarbezoldiging. Deze berekening bepaalt dus de hoogte van je maximum aanvullend pensioenkapitaal en van de bijdragen die de vennootschap maximaal mag storten om dit kapitaal te bereiken, rekening houdend met het geraamd wettelijk pensioen. Dit geraamd wettelijk pensioen werd dit voorjaar door een circulaire van de FOD Financiën verhoogd. Dat moet ervoor zorgen dat de pensioenen van werknemers en zelfstandigen in de toekomst meer naar elkaar toegroeien.

Hoe voordelig is je IPT nog?

Voor sommige zelfstandige ondernemers en vrije beroepers zorgt dit ervoor dat hun vennootschap voortaan een lagere bijdrage kan storten in het pensioenplan waardoor ook de fiscale aftrek als beroepskost daalt. De gevolgen zijn kleiner voor wie dichter bij de pensioenleeftijd staat. Check om verassingen te vermijden dit jaar dus zeker hoe groot de maximale premie is die je vennootschap mag storten zodat die ook maximaal aftrekbaar blijft.

Wil je meer duidelijkheid over wat de nieuwe berekening voor jou betekent? Of wil je gewoon meer weten over de voordelen van zo een IPT? We leggen het graag uit.

Contacteer ons.

Op de hoogte blijven?