Heb jij recht op lastenverlaging voor ploegenarbeid in onder meer de bouwsector?

Denk je in aanmerking te komen? Contacteer ons en we helpen je verder.

Werkgevers uit de privésector en vzw’s, van wie de werknemers ploegenarbeid verrichten, kunnen al verschillende jaren genieten van een vermindering van hun loonkost. Sinds dit voorjaar is de maatregel ook van toepassing voor ploegenarbeid tijdens werken in ‘onroerende staat’ op werven.

De maatregel neemt de vorm aan van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die men als werkgever inhoudt op de bezoldigingen van werknemers. Het gaat in eerste instantie over werknemers in de bouwsector maar zeker niet enkel zij.

Voor wie?

Onder werken in onroerende staat moet volgens het btw-wetboek verstaan worden: “het bouwen, verbouwen, afwerken inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen, en het geheel of ten dele afbreken van een uit zijn aard onroerend goed, evenals de handeling die er in bestaat een roerend goed te leveren en zodanig aan te brengen aan een onroerend goed, dat het onroerend uit zijn aard wordt”.
Behalve bouwvakkers gaat het dus onder meer ook over werknemers die ressorteren onder de paritaire comités van de metaalconstructie, de schoonmaak, hout en stoffering, landbouw, tuinbouw en elektriciens.

Wanneer komen de lonen in aanmerking voor gedeeltelijke vrijstelling?
  • Enkel voor werken in onroerende staat.
  • Enkel voor werken op werven.
  • Enkel voor werken in één of meerdere ploegen van minimum twee personen (werknemers of bedrijfsleiders, geen studenten), die hetzelfde of complementair werk uitvoeren, zowel qua inhoud als qua omvang en die minstens één derde van hun arbeidstijd in ploegverband werken.
  • Aan een minimumloon bruto-uurloon van 13,99 euro (jaarlijkse indexatie).
Hoeveel bedraagt het vrijstellingspercentage?

Het percentage aan vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bedraagt:
  • Met terugwerkende kracht voor 2018: 3 % van de bezoldigingen
  • 6 % voor 2019
  • 18 % voor 2020
Denk je in aanmerking te komen? Contacteer ons en we helpen je verder.

Op de hoogte blijven?