Heb je recht op Energiesteun van de Vlaamse overheid?

20221213 blog 50
Canva

Zijn je kosten voor elektriciteit en gas in het laatste kwartaal van 2023 drastisch gestegen, dan kom je misschien wel in aanmerking voor energiesteun van de Vlaamse overheid. De tegemoetkoming moet voorkomen dat je ten gevolge van de Oekraïnecrisis als gezonde onderneming toch in moeilijkheden komt.

Er gelden weliswaar strikte voorwaarden.

  • Je onderneming moet structureel gezond zijn.
  • Maar er is in Q4 een operationeel verlies omdat de energiekosten meer dan verdubbeld zijn en minstens 7.500 euro bedragen, in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Enkel de meerkost boven de verdubbeling van de kosten voor gas en elektriciteit komt in aanmerking.
  • Ook energie-intensieve ondernemingen die in hun Vlaamse bedrijfstakken verlies lijden – en dus niet op ondernemingsniveau – kunnen deze steun krijgen.
  • De onderneming waarvan de energiekosten werden gesubsidieerd moet nog gedurende 5 jaar actief blijven in Vlaanderen.
  • Je bedrijf mag tot eind 2023 geen dividend uitkeren.
  • Heb je meer dan 10 personen in dienst, dan mag tijdens het vierde kwartaal van 2022 niet meer dan 35% van je personeel tijdelijke werkloos zijn geweest ten gevolge van de verhoogde energiekosten.
  • Een onderneming die tot het toepassingsgebied van een energiebeleidsovereenkomst (EBO) behoort, moet daarop intekenen en de voorwaarden naleven. EBO’s hebben het verankeren van de Vlaamse industrie tot doel en het blijvend verbeteren van de energie-efficiëntie ervan. Energie-intensieve vestigingen van industriële ondernemingen kunnen vrijwillig toetreden en op die manier een aanzienlijke bijdrage leveren aan de Vlaamse en Europese doelstellingen qua energie-efficiëntie.

Zodra je aan de voorwaarden voldoet, kan je een aanvraag indienen. Dat moet gebeuren op de website van Vlaio die je bereikt via deze link, voor 16 januari.

Heb je vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren

Op de hoogte blijven?