Heb je als bedrijfsleider recht op auteursrechten?

Auteurs (zoals jij) genieten van een fiscaal gunstig regime

Auteursrechten zijn geen exclusieve van schrijvers en artistiekelingen. Iedereen die een prestatie levert, die resulteert in een “werk van letterkunde of kunst”, of een creatie, die een uitdrukking is van de eigen intellectuele schepping, mag zich in de geest van het Wetboek Inkomstenbelastingen
‘auteur’ noemen. Ook als bedrijfsleider kunnen inkomsten uit je auteursrechten daardoor onderworpen zijn aan een gunstig fiscaal regime.

In 2014 gaf de fiscus zelf aan in een circulaire welke vragen van belang zijn voor de toepassing van het regime. Het komt erop neer dat de originele schepping die auteursrechtelijke bescherming geniet, in de praktijk zeer ruim kan geïnterpreteerd worden. Van geschreven teksten, over powerpointpresentaties tot softwareprograma’s. Zodra je dergelijke creatie op je naam kan schrijven, worden de inkomsten die je ermee verdient beschouwd als roerende inkomsten tot een te indexeren bedrag van 37.500 euro. Voor dit aanslagjaar is dat 61.200 euro.

Roerende voorheffing van 15%

De helft daarvan mag je forfaitair als kost beschouwen op de inkomstenschijf beneden de 16.320 euro (daarboven is dat maximaal 25% op de inkomstenschijf tot 32.640 euro). Daarna zijn de inkomsten tot 37.500 euro onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.

Managementvennootschap

Auteursrechten ontstaan altijd in hoofde van een natuurlijke persoon maar het is perfect mogelijk om die aan je managementvenootschap ter beschikking te stellen in ruil voor een vergoeding. De fiscus riep weliswaar enkele beperkende voorwaarden in het leven om de redelijkheid te bewaken.

Vermoed je dat dit regime ook op jou van toepassing kan zijn?
Contacteer ons om de mogelijkheden te bespreken.


Op de hoogte blijven?