Geniet tot eind 2020 van dieselgate

Fiscaal geldt tot eind 2020 de (lagere) NEDC-waarde

De nieuwe strengere testmethode voor de uitstoot van (bedrijfs)wagens, zorgt ervoor dat de emissiewaarde voor uw auto tot 25% hoger kan liggen dan voordien. En dat betekent helaas ook dat u meer belastingen zal moeten betalen.

Vooraleer een autoconstructeur een nieuw model de weg mag opsturen, moet de auto emissietests ondergaan. In 2015 bleek echter dat autoconstructeurs al jarenlang sjoemelden met die NEDC-test. Europa zocht daardoor zijn toevlucht tot de WLTP-test, die een realistischer beeld geeft van wat er aan vervuilende stoffen uit de uitlaat komt.

Meer uitstoot = hogere belasting

Een vergelijking van beide procedures leert dat de WLTP-test een CO2-uitstoot aangeeft die gemiddeld 20 tot zelfs 25% hoger ligt dan wat de vroegere NEDC-norm aangaf. En dat is niet onbelangrijk als de fiscus langs komt.

Op federaal vlak heeft de CO2-waarde immers invloed op de berekening van het ‘voordeel alle aard’ op bedrijfswagens, maar ook op de fiscale aftrekbaarheid van autokosten en op de solidariteitsbijdrage. In Vlaanderen is de emissiewaarde bovendien ook bepalend voor de BIV-aankoopbelasting en de jaarlijkse verkeersbelasting. In Wallonië wordt dan weer de Ecomalus erdoor bepaald.

Verwarring uitgeklaard

De aanpassing van de regelgeving, leidde ertoe dat voor bepaalde wagens – afhankelijk van het bouwjaar – twee emissiewaarden op het gelijkvormigheidsattest vermeld staan. Dat dreigde uiteraard tot verwarring te leiden bij de belastingaangifte. Uiteindelijk hakte de fiscus echter de knoop door, waardoor er een feitelijke overgangsperiode ontstaat voor wagens die zich in deze ‘dubbele’ situatie bevinden.

Voor (bedrijfs)wagens die vóór 1 september 2017 geregistreerd zijn, blijft de oude NEDC-norm van kracht. Voor auto’s die nadien geregistreerd zijn, geldt tot en met 31 december 2020 een overgangsperiode, waarin de NEDC-waarde blijft gelden. Vanaf 2021 telt enkel nog de WLTP-norm. Op Vlaams niveau mag de NEDC-waarde minstens nog tot het einde van dit jaar gebruikt worden.

Blijft u met vragen zitten?
Contacteer ons voor meer uitleg.Op de hoogte blijven?