‘Generation skipping’ om erfbelasting te ontlopen

20220120 blog 3
Canva

“De meest fantastische en rendabele techniek om erfbelasting te voorkomen.” Zo omschrijft vermogensexpert Dirk Decuyper. Door ook de kleinkinderen bij de erfenis te betrekken, neemt het aantal erfdelen toe en daalt de totale som van de erfbelasting. Op een erfdeel van 12.500 euro is de erfbelasting zelfs nihil.

Successierechten worden betaald per erfdeel. Hoe meer erfgenamen er zijn in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen) hoe kleiner de totale erfbelasting die naar de staat zal gaan. “Daarom is het principe van de ‘generation skipping’ interessant”, aldus Dirk. “Het komt erop neer dat je als erflater beslist om ook je kleinkinderen een erfdeel na te laten. Bescheiden erfdelen onder de 50.000 euro genieten bovendien van een korting. Daardoor wordt een bedrag onder de 12.500 euro zelfs helemaal niet meer belast.”

Een voorbeeld

“Niet alleen is het een mogelijkheid om je kleinkinderen zo een financieel duwtje in de rug te geven, zonder jezelf bij leven te verarmen, het zorgt er ook voor dat je de erfbelasting voor een deel ‘skipt’. In plaats van dat deel eerst aan je kinderen na te laten en daar successiebelasting op te betalen, schuif je het meteen door naar de volgende generatie.”

Het wordt duidelijk met een voorbeeld.

“Als je aan 5 kleinkinderen 12.500 euro nalaat, dan betalen die geen belastingen. Als je dat niet doet en die volledige 62.500 euro aan je kind laat, wordt in Vlaanderen 50.000 euro aan 3% belast en 12.500 euro aan 9%. In Wallonië gelden nog de oude successieschijven maar het principe is hetzelfde. Ik hou hier nu even geen rekening met enkele vrijstellingen want de conclusie is vooral dat ‘generation skipping’ voordelig is. De overheid komt een generatie verder immers nog eens langs als je kleinkinderen later van jouw kind erven. ”

Dergelijke ‘bescheiden erfdelen’ kan je regelen bij testament maar het kan bijvoorbeeld ook via een levensverzekering, die je kleinkinderen als begunstigde aanduidt.

Wil je meer weten?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?