Geef kansarme jongeren een studiekans voor 1 euro per dag

Blog 16

Fonds LISA van Lions Club Ronse is op zoek naar mensen die voor 1 euro per dag een kansarme jongere willen ondersteunen in zijn of haar studieloopbaan. Accountansburo Lauwers is één van de sponsors en zaakvoerder Luc Lauwers is één van de 15 peters en meters die studenten begeleidt.

“Het principe van LISA is zeer eenvoudig”, legt Luc uit. “Als je weet dat 1 op de 5 jongeren in Ronse opgroeit in een kansarm gezin en je weet dat hogere studies veel geld kosten, dan betekent de extra financiële steun die we via het fonds inzamelen voor veel mensen een ticket naar voortgezet onderwijs. Ik ben ervan overtuigd dat een degelijke opleiding de beste kans is om mensen in het leven te lanceren. Het is een manier om hen de wapens te geven om uit de vicieuze cirkel van de generatiearmoede te geraken. Geld is echter maar een deel van de ondersteuning en op zich onvoldoende. Vaak hebben jonge mensen evenveel behoefte aan een coach waarbij ze terechtkunnen als ze daar de nood aan voelen. Ook daar zorgen we voor.”

Peterschap

Intussen bestaat het fonds in Ronse al meer dan 20 jaar. Sinds de start in 1998 werden 72 studenten uit de verschillende middelbare scholen in Ronse financieel en moreel ondersteund in hun hogere studies.

“We houden zeer nauw contact met leraren en directies van de Ronsese scholen. Zij zijn uitstekend geplaatst om mensen die kansen zoeken en extra hulp kunnen gebruiken naar ons toe te leiden. Nadat ze aan ons voorgesteld zijn, bespreken we hun dossier en bepalen we wie het peter- of meterschap op zich zal nemen. De peter of meter zijn gedurende de volledige studieperiode verantwoordelijk om hun student op te volgen en te begeleiden. Dat kan gaan over praktische aspecten van hun studie, zoals het aanvragen van een studiebeurs, maar ook over inhoudelijke kwesties.”

Inzet en enthousiasme

“Als de student op ons voorstel wil ingaan stelt hij samen met de peter of meter een gedetailleerd budget op voor een volledig studiejaar. Het fonds zal de kandidaat dan uitnodigen om hierover te praten en om meer te vernemen over zijn of haar motivatie om de studies aan te vatten. We verwachten van de studenten immers een onvoorwaardelijke inzet en enthousiasme voor de studieplannen die ze maken. Op basis daarvan zal de uiteindelijke beslissing dan vallen.”

“Zodra de aanvaarding rond is, zal hij of zij minstens maandelijks contact hebben met zijn of haar peter of meter. Een student die geslaagd is zal in principe het volgende jaar automatisch opnieuw gesteund worden op basis van een uitgewerkt budget. Is hij of zij niet geslaagd dan betekent dit geenszins dat de steun ophoudt. In dat geval zullen de opties onderling worden besproken.”

Ook zin om een student te ondersteunen? Contacteer Luc voor meer informatie of

Schrijf je hier in

Op de hoogte blijven?