Gedeeltelijke en tijdelijke vrijstelling van de verplichting tot doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in hoofde van de startende KMO’s.

De vrijstellingsregel geldt enkel voor kleine ondernemingen (vennootschappen of natuurlijke personen). De vrijstelling van doorstorting bedraagt in het algemeen 10 % van de betreffende bedrijfsvoorheffing (20% voor micro entiteiten).
Meer info bij uw dossierbeheerder.

Op de hoogte blijven?