Gaaf voor starters! De maandelijkse teruggaaf van btw-tegoeden

Vanaf 1 januari geen liquiditeitsproblemen meer door btw-voorfinanciering?

Als de som van de btw die u op uw inkomende facturen betaalt groter is dan de som aan btw-bedragen die u zelf aanrekent, stapelen uw tegoeden bij de btw-administratie zich op. Starters die dat slapende geld broodnodig hebben, moeten in principe wachten tot op het einde van het kwartaal. Vanaf 2020 kunnen ze het tegoed echter ook al maandelijks opvragen.

In de praktijk kan het best zijn dat het tegoed dat u als ondernemer in januari heeft opgebouwd, pas meer dan vijf maanden later op uw rekening wordt teruggestort. Uiteraard zijn hier ook vandaag al een paar uitzonderingen op voor ondernemers die maandaangiften indienen voor activiteiten die voldoen aan een aantal voorwaarden.

Alleen bij maandelijkse aangifte …

De overheid ziet echter in dat de voorfinanciering voor beginnende ondernemers kan leiden tot liquiditeitsproblemen. Omdat ze door de opstart van hun activiteiten veel kosten maken en veel investeren en bijgevolg veel btw moeten betalen, terwijl ze vaak amper kunnen factureren, beschikken starters vaak over een aanzienlijk krediet bij de btw-administratie. Daar werd eind augustus bij koninklijk besluit een mouw aan gepast.

Vanaf volgend jaar kunnen starters gedurende de eerste 24 maanden van hun activiteit de toepassing vragen van het stelsel van de maandelijkse teruggaaf. En het zou een wonder heten mochten daar geen voorwaarden aan vasthangen.
  1. De btw-aangifte moet maandelijks gebeuren.
  2. De btw-aangifte moet elektronisch ingediend worden, ook als uniet over een computer zou beschikken (uw boekhouder gelukkig wel!)
  3. Het btw-tegoed moet minstens 245 euro bedragen.
Om van de uitzonderingsregel gebruik te kunnen maken, volstaat het om op elke betrokken btw-aangifte uitdrukkelijk te vermelden dat u van de maandelijkse teruggaaf wenst gebruik te maken.

… en als het enigszins lukt ook bij kwartaalaangifte

Dat zou betekenen dat starters die hun periodieke btw-aangifte op kwartaalbasis indienen niet van de vervroegde terugbetaling kunnen genieten. Maar zie, ook voor die groep wil de overheid een geste doen. De btw-administratie belooft namelijk “in de mate van het mogelijke” de teruggaaf uiterlijk de tweede maand die volgt op het tijdvak van de kwartaalaangifte uit te voeren.

Hopen dus dat de administratie in die twee maand tot veel in staat is!

Wil u meer uitleg?
Bel ons gerust voor meer informatie en advies.

Op de hoogte blijven?