Fiscale vrijstelling van interesten van bepaalde leningen aan startende KMO’s

De bedoeling is om kleine onderneming en natuurlijke personen/kredietnemers in staat te stellen om nieuwe economische activiteiten te financieren via een erkend crowdfunding platform. Enkel kredietgevers/natuurlijke personen, inclusief bedrijfsleiders komen in aanmerking om de vrijstelling te genieten. Voor aandeelhouders en bedrijfsleiders dient wel rekening gehouden te worden met de herkwalificatie van intresten in dividenden, waardoor de belasting van 25% wel zou spelen. Enkel nieuwe leningen ten bedrage van maximum 15.000 € met een minimale looptijd van 4 jaar komen in aanmerking voor de vrijstelling van roerende voorheffing. Er is ook geen aangifteplicht in de personenbelasting voor de genieter van de intresten.

(1) startende onderneming: ten hoogste 48 maanden ingeschreven in de KBO of in een gelijkaardig register in een andere lidstaat van de EER.
(2) kleine onderneming (KMO):
- vennootschap die voldoet aan de criteria van art 15 W.Venn.
- natuurlijke persoon die op overeenkomstige wijze voldoet aan de voorwaarden van art 15 W.Venn.

Op de hoogte blijven?