Fiscale rechtsbijstandsverzekering

Een fiscale controle kan uw bedrijf veel geld kosten. ARAG en Securex bieden u een verzekering die uw belangen zo goed mogelijk verdedigt en u de beste experts bezorgt in geval van een controle door de administratie.
Volgens het jaarrapport van de FOD Financiën werden in 2014 liefst 62.171 bedrijven gecontroleerd. En werd de totaalomzet opgekrikt met meer dan 3 miljard euro. In de huidige context mag u er zeker van zijn dát u controle krijgt. De vraag is alleen: wanneer?
Wilt u uw belangen optimaal verdedigen? Omring u dan met de beste fiscale en juridische experts – het liefst zonder dat het u iets kost. Hoe? Met de verzekering fiscale rechtsbijstand van Securex. Ontwikkeld in samenwerking met ARAG, de onafhankelijke verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in rechtsbijstand.

Bescherm uw bedrijf nú!

De verzekering dekt onderstaande kosten tot een bovengrens van 20.000 euro per geschil:
  • Uw belangenbehartiging bij een fiscale controle, inclusief een eenvoudig verzoek om inlichtingen rond uw aangifte.
  • Erelonen van advocaten, boekhouders, revisors, fiscalisten, gerechtsdeurwaarders en bemiddelaars.
  • Kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.
  • Administratief of gerechtelijk beroep bij een bestreden beschikking door de fiscale administratie. Zowel van de directe als de indirecte belastingen.
Voorbeeld:
Naar aanleiding van een fiscale controle, doet een verzekerd bedrijf beroep op een advocaat en start een gerechtelijke procedure om de verordening van de fiscale administratie aan te vechten.
Na de uitspraak van het vonnis, deelt de advocaat zijn rekening mee: 6.522 euro aan verschotten en erelonen. ARAG neemt die kosten volledig op zich, want ze bedragen minder dan de bovengrens van 20.000 euro.

Een minimale verzekeringspremie voor een maximale gemoedsrust

Uw jaarpremie wordt berekend op basis van het aantal medewerkers van uw bedrijf, ongeacht of u uw beroepsactiviteiten als natuurlijke of rechtspersoon uitoefent.
Aantal medewerkersJaarlijkse premie
1 tot 3290 euro
4 tot 10340 euro
11 tot 20390 euro
21 tot 50590 euro
51 tot 1001.300 euro
Meer dan 100Prijs op aanvraag
U betaalt de jaarpremie in één keer. Mooi meegenomen: de verzekering is volledig fiscaal aftrekbaar.

Voor wie?

Deze verzekering is voorbehouden voor bedrijven die zijn aangesloten bij het Sociaal Secretariaat Securex. Worden uw beheerders, bestuurders en actieve vennoten aan een fiscale controle onderworpen die voortvloeit uit een gedekte controle van uw bedrijf? Dan maken ook zij aanspraak op de waarborgen van deze verzekering.

Op de hoogte blijven?