Fiscale kengetallen Aj 2015

Fiscale kengetallen aanslagjaar 2015
* Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten: 4,23
* Maximale huur bedrijfsleider = niet-geïndexeerd KI x revalorisatiecoëfficient x 5 / 3
* Tarief notionele interestaftrek = max. 2,630% voor grote en max. 3,130% voor kleine vennootschappen
* Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.900 EUR
* Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 940 EUR
* Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen = 1,7000
* VAA privégebruik bedrijfswagen werknemer : 6/7 x catalogusprijs x CO2-percentage, waarbij CO2-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 93 g/km en voor benzine met uitstoot van 112 g/km, en stijging of daling met 0,1% per gram boven of beneden referentie-uitstoot
* VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting en internetabonnement: 60 EUR
* VAA kosteloze terbeschikkingstelling van pc: 180 EUR
* VAA niet-gemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-geïndexeerd KI < 745 EUR = Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 VAA niet-gemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-indexeerd KI > 745 EUR : Geïndexeerd KI x 100/60 x 3,80
* Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer: 380 EUR
* Kilometervergoeding gebruik fiets voor woon-werkverkeer: 0,22 EUR/km
* Vrijgesteld bedrag loonbonus: 2.722 EUR

Op de hoogte blijven?