Fiscale administratie publiceert lijst met ‘aandachtspunten’ voor 2014

FOD Financiën - Administratie Fiscaliteit kondigt controleacties aan met het oog op een verhoogde spontane naleving van de fiscale verplichtingen.

Datum: 05 februari 2014
Om u aan te zetten om uw fiscale verplichtingen correct te vervullen, willen wij net als de vorige jaren ook in 2014 op een open manier communiceren over een aantal lopende of nog te verwachten controleacties. Zo krijgt u een beter idee van de kans op een fiscale controle.
U bent een particulier:
U wordt mogelijk gecontroleerd als:
  • u de vrijstelling van Belgische personenbelasting vraagt voor wedden of lonen van buitenlandse oorsprong
  • uw dossier al geruime tijd niet meer gecontroleerd is
U bent een onderneming:
U wordt mogelijk gecontroleerd als:
  • de verhouding tussen uw omzet en uw kosten een abnormale evolutie vertoont of niet overeenstemt met die van vergelijkbare belastingplichtigen
  • uw winstmarge kleiner is dan de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare belastingplichtigen of een niet verklaarbare daling vertoont
  • er aanwijzingen zijn dat u privéaankopen heeft gedaan die in werkelijkheid beroepsaankopen zijn, en u op die manier misschien een ‘zwart’ circuit hebt willen opzetten
  • het vermoeden bestaat dat u btw-kredieten ten onrechte heeft teruggevorderd of verrekend
  • uw dossier al geruime tijd niet meer gecontroleerd is

De burgers en ondernemingen op wie deze controleacties gericht zijn, zijn diegenen die op basis van risico-indicatoren een groter fiscale risico vertonen.
Naast deze specifieke aandachtspunten voert Financiën uiteraard ook nog andere controles van de fiscale situatie van burgers en ondernemingen uit.

Op de hoogte blijven?