Fiscaal vriendelijk vaccin voor vennootschappen

Week 7
Canva

Vennootschappen waarvan de resultaten vorig jaar niet gespaard bleven door COVID-19 kunnen in 2022, 2023 en 2024 een tijdelijk belastingvrije wederopbouwreserve aanleggen. Een immuniteitskuur, zeg maar, die hen de kans geeft om hun eigen vermogen opnieuw op te bouwen.

De regering werkte bij haar aantreden in het coronajaar meteen een regeling uit die verlieslijdende vennootschappen de kans geeft om niet alleen hun ‘netto’-resultaten binnen de vennootschap te reserveren, maar ook de hierop verschuldigde vennootschapsbelasting.

Door hen tijdelijk geen vennootschapsbelasting te laten betalen op de winsten van de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 creëert ze financiële ademruimte en de mogelijkheid om de komende jaren te herstellen.

Niet alles is de schuld van corona

De belasting wordt uitgesteld zolang de wederopbouwreserves onaangetast binnen het vennootschapsvermogen blijven. Uiterlijk tot bij de vereffening van de vennootschap dus. Het maximumbedrag van de wederopbouwreserve wordt beperkt tot het verlies van het boekjaar dat afsloot in 2020, met een maximum van 20 miljoen euro per vennootschap.

Vennootschappen die hun eigen vermogen vrijwillig aanspreken door bijvoorbeeld dividenden uit te betalen of een kapitaalvermindering door te voeren, worden uitgesloten van de maatregel. Dat geldt ook voor vennootschappen die al in slechte papieren zaten vóór de coronacrisis.

Wil je meer weten over wat deze maatregel voor jou kan betekenen?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?