“Een boekhouder moet ook een psycholoog zijn”

Britt Simon

Ja, ze had ook wel architect willen zijn of dierenpsycholoog maar uiteindelijk is Britt Simon, na een omweg in de psychologie, accountancy gaan studeren. “Die psychologie was niet zo een groot succes”, bekent ze, “alhoewel ... ik ben vandaag voor sommige klanten evenveel psycholoog als boekhouder.”

Britt terras

Britt is sinds september 2019 zaakvoerder van het AL-kantoor in Kortrijk. Na haar afstuderen was ze eerst in een groot verzekeringskantoor terechtgekomen waar ze “weinig werk had, veel kon babbelen en koffiedrinken en dan stipt om 16 uur naar huis te vertrok”. En ook al was de koffie lekker, ze voelde zich veel te jong om zich neer te leggen bij zoveel saaiheid.

“Voor ik uiteindelijk bij Accountantsburo Lauwers terechtkwam, heb ik 18 jaar lang in twee kantoren de wereld van het boekhoudkantoor zien veranderen”, zegt ze. “Aanvankelijk deed ik puur uitvoerend werk; de dingen die nu eenmaal wettelijk moeten gebeuren. Als jonge dossierbeheerder waren die taken zeer arbeidsintensief, terwijl ze vandaag voor een groot deel automatisch verlopen dankzij de digitalisering. Het stelt ons in staat om meer tijd te besteden aan de interpretatie van de cijfers en de klanten op basis daarvan meer concreet en waardevoller advies te geven. Op 20 jaar tijd is de wereld volledig veranderd en ik kan dat alleen maar toejuichen.”

Juichen je klanten dat ook toe?

“Ik heb echter het grote geluk om grote bedrijven in mijn portefeuille te hebben. Die zien de voordelen van de digitale verwerking van hun boekhoudkundige gegevens zeker in. De tijd van de schoendozen met vaak nog ongeopende enveloppen is daar al lang voorbij, al zijn er nog steeds een paar uitzonderingen. Vaak waren ze als eerste vragende partij om de digitale rapportage volledig door te trekken omdat het hen in staat stelt om op elk moment accurate en actuele inzichten te krijgen over de gezondheid en de mogelijkheden van hun bedrijf.”

Hoe ziet je werkdag eruit?

“Die speelt zich zowel af bij de klant als op kantoor. Vaak ga ik langs om de interne boekhouder te begeleiden, die vaak enkel de uitvoerende taken doet. Het gaat dan over dossiers waar meer gespecialiseerde kennis voor nodig is of over de voorbereiding van een kredietaanvraag. Interne boekhouders hebben meestal niet de tijd om via opleidingen op de hoogte te blijven van alle recente wetgeving. Er is de jongste jaren immers heel wat veranderd, zeker op vlak van fiscaliteit. Daarnaast coach ik het team in Kortrijk en hou ik de planning bij van dossiers die nazicht vereisen of waarbij speciale aandacht nodig is.”

Soms gaat het niet meer over cijfers maar over ervaringen en visies op het leven, over motieven die mensen bergen doen verzetten ... of dat net verhinderen.

Je bent meer consultant dan boekhouder geworden?

“Voor grotere bedrijven zeker. Vroeger wilden bedrijven vooral dat hun wettelijke verplichtingen in orde waren. Hun cijfers werden vaak slechts één keer per jaar besproken en dan nog vaak laat nadat het boekjaar afgesloten was. Vandaag verwachten ze terecht een meer permanente evaluatie en proactief advies. Alleen kleinere bedrijven zien ons nog te vaak als een kostenpost die ze er nu eenmaal bij moeten nemen. Het vraagt wat meer tijd om hen de voordelen van ons advies te laten inzien.”

“Ik ben er ook van overtuigd dat we daar in de toekomst nog veel verder in zullen gaan. Ook in onze sector zal AI zijn impact hebben. Terwijl we vandaag nog veelal zelf moeten onderzoeken voor welk dossier welk specifiek advies van toepassing zou kunnen zijn, zal een algoritme daar binnenkort een veel fijnmaziger selectie in kunnen maken. Computers zijn nu eenmaal veel beter in monitoring, wat ons als experten dan meer mogelijkheden geeft om daarop in te spelen.”

Wat vind je het leukst aan je job?

“Boekhouden gaat over vertrouwen. Voor veel ondernemers zijn wij een klankbord met wie ze hun zaken bespreken. Ondernemen is echter niet louter een combinatie van geïsoleerde zakelijke beslissingen en procedures. Het temperament van de ondernemer zowel als private en familiale drijfveren, belangen en remmingen spelen minstens evenveel mee. Die factor vind ik enorm boeiend. Het gebeurt heel vaak dat we in familiebedrijven in een rol van verzoener of bemiddelaar verzeilen. Het is niet voor niets dat ik ooit psychologie wou studeren. Als boekhouder ben ik vaak ook de psycholoog.”

“Ik ben er zelfs van overtuigd dat de kwaliteit van ons advies altijd beter is naarmate we de mensen achter een bedrijf beter kunnen leren kennen. Zakendoen staat immers niet los van het leven; het staat er middenin. Als boekhouder voel je voortdurend de onderliggende motivaties van mensen en pas als mensen je echt vertrouwen komen die ook ter sprake. In dergelijke besprekingen gaat het plots niet meer over cijfers maar over ervaringen en visies op het leven aan bod en motieven die mensen bergen doen verzetten ... of dat net verhinderen.”

Britt loopt

Vul even aan: “Zonder boekhouder zou ...”

“... de ondernemer op de dool zijn. Ons advies is gebaseerd op cijfers en vaak kunnen we ondernemers die in de problemen zitten, concrete handvatten geven waardoor ze weer verder kunnen. Maar ook het omgekeerde is waar: vaak moeten we mensen ook terug met beide voeten op de grond zetten. Sommige overschatten hun mogelijkheden en zouden beslissingen nemen waar ze de rest van hun leven door in moeilijkheden komen. Toegegeven, ik ben de eerste om te erkennen dat we als boekhouder soms ook te voorzichtig zijn. Laat ons zeggen dat we in de dialoog met de klant het beste evenwicht moeten vinden.”

Wat maakt je werkdag goed?

“Als ik bij klanten kan langsgaan en hen kan helpen met een optimalisatie of met de oplossing van een concreet probleem. Dat geldt trouwens ook voor collega’s.”

Wat kan je dag verpesten?

“Eentonigheid. Het zal vreemd klinken maar administratie is eigenlijk niet zo mijn ding.”

Beweeg je veel?

“Ik heb een job waarbij ik veel zit. Dus compenseer ik dat door drie à vier keer in de week te sporten; lopen, tennissen, padellen en zwemmen. Er mag wel wat variatie in zitten. ”

Hoe kom je tot rust?

“Tijdens het sporten kan ik mijn hoofd leegmaken. Elke dag maak ik tijd voor een korte yogaroutine, gericht op ademhaling. Daarnaast geniet ik ervan om in de natuur te zijn, lange wandelingen, er op uit met de fiets en uiteraard een terrasje op tijd en stond ... zalig!”

Wat wou je worden als kind?

“Dierenpsycholoog. Ik ben lang vegetarisch geweest en had veel sympathie voor dieren, vandaar ... Nu besef ik dat ik eigenlijk graag architect had willen zijn.”

Welke gewoonte wil je kwijt?

“Mijn ongeduld. Als mensen iets langdradig vertellen moet ik op mijn tanden bijten. Ik merk wel dat het betert door ouder te worden.”

Wat is de ergste job ooit?

“Een job zonder autonomie. Ik hou niet van dingen die vastliggen en aan duizend regels gebonden zijn. Mijn eerste werkgever was iemand bij wie je alleen maar tussen de lijnen kon lopen; de zijne. Dergelijke werkgevers kunnen op een krappe arbeidsmarkt de concurrentieslag met hun collega’s niet winnen, ook al betalen ze misschien een beetje beter.”

Op de hoogte blijven?