Dividenduitkering in natura plots veel aantrekkelijker in Vlaanderen

BKBC

In Vlaanderen heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden met betrekking tot de dividenduitkering in natura. Dit is een vorm van dividend waarbij aandeelhouders niet in geld, maar in goederen of diensten worden uitbetaald. Sinds kort geeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een totaal nieuwe interpretatie aan de regels die hierop van toepassing zijn.

Tot voor kort werd aangenomen dat er bij een dividenduitkering in natura, zoals bij het toekennen van een onroerend goed, een verkooprecht verschuldigd was. Dit kon oplopen tot 12% in Vlaanderen, een aanzienlijk bedrag dat de aandeelhouder moest betalen. Volgens een recent standpunt van Vlabel, is dit echter niet langer het geval voor zogenaamde 'historische' aandeelhouders. Als een aandeelhouder het onroerend goed in de vennootschap had ingebracht of al aandeelhouder was op het moment dat de vennootschap het onroerend goed verwierf, dan wordt dit niet langer beschouwd als een overdracht onder bezwarende titel en is het verkooprecht niet verschuldigd.

Is dit voordelig?

Deze verandering kan zeer voordelig zijn voor aandeelhouders. Het betekent dat zij hun deel van de winst kunnen ontvangen in de vorm van bijvoorbeeld vastgoed, zonder dat ze daar een hoge belasting over moeten betalen. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor zowel de vennootschap als de aandeelhouders. De vennootschap kan op deze manier activa uitkeren zonder liquiditeitsverlies, en de aandeelhouder ontvangt een waardevol goed zonder extra kosten. Het is een manier om waarde uit de vennootschap te halen zonder de hoge kosten die normaal gepaard gaan met de verkoop van onroerend goed.

Wil je er meer over weten?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?