De taks op de effectenrekeningen komt eraan

Week 46 2020

Nadat het de vorige niet gelukt was, is de nieuwe regering vast van plan om een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in te voeren. De Ministerraad heeft het voorontwerp van de wet die dit moet regelen al goedgekeurd en wil dat zo snel mogelijk aan het parlement voorleggen.

De nieuwe taks op de effectenrekeningen lijkt op de eerder voorgestelde regeling, die eind 2019 vernietigd werd door het Grodwettelijk Hof. Zo bedraagt het tarief ook 0,15% op jaarbasis. De taks zal echter enkel geheven worden op effectenrekeningen waarop financiële instrumenten met een gemiddelde waarde van meer dan 1.000.000 euro staan. De taks is bovendien niet enkel meer verschuldigd door particulieren. Ook rechtspersonen en vennootschappen, die een effectenrekening aanhouden, worden straks belast. Hetzelfde geldt voor niet-inwoners (natuurlijke en rechtspersonen) die hier een effectenrekening hebben.

Antimisbruikbepaling is al van kracht

Voortaan zijn alle financiële producten op een effectenrekening belastbaar. Het aantal titularissen dat de rekening aanhoudt, speelt daarbij geen rol; ook al heeft elkeen maar recht op een deel van het bedrag dat lager is dan 1 miljoen euro. Een belastingplichtige die over vier verschillende effectenrekeningen beschikt, met daarop een bedrag onder het miljoen euro, zal niet onderworpen worden aan de heffing. Een antimisbruikbepaling moet voorkomen dat artificiële opsplitsingen worden gemaakt zoals:

  1. Het splitsen van een effectenrekening, waarbij effecten worden verplaatst naar één of meerdere rekeningen bij dezelfde financiële tussenpersoon of naar rekeningen bij een andere financiële tussenpersoon.
  2. Het openen van effectenrekeningen waarbij effecten worden gespreid tussen rekeningen bij dezelfde financiële tussenpersoon of bij een andere financiële tussenpersoon.
  3. De omzetting van aandelen, obligaties en andere belastbare financiële instrumenten, op naam zodat ze niet langer meer op een effectenrekening worden aangehouden.
  4. Het onderbrengen van een aan de taks onderworpen effectenrekening in een buitenlandse rechtspersoon die de effecten overplaatst naar een buitenlandse effectenrekening.
  5. Het onderbrengen van een aan de taks onderworpen effectenrekening in een fonds waarvan de deelbewijzen op naam worden geplaatst.

In al deze situaties zal de belastingplichtige moeten kunnen bewijzen dat hij niet de intentie had om de taks te ontlopen. Deze antimisbruikbepaling wordt met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 30 oktober 2020.

Heb je meer informatie nodig?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?