De notaris wordt goedkoper

20221215 blog 51
Canva

Goederen en diensten die goedkoper worden zijn schaars maar ze bestaan. Notarissen rekenen vanaf januari minder aan voor bepaalde diensten aan natuurlijke personen. Zij het misschien niet helemaal van harte. De nieuwe tarieven zijn een gevolg van de hervorming van het notariaat.

Honoraria van notarissen liggen vast bij koninklijk besluit en dat is voor het laatst in 1980 beperkt aangepast. Het was de tijd dat de computer enkel in laboratoria draaide en aktes met de hand op een vloeiblad werden geschreven. De hervorming zorgt ervoor dat zowel de meeste dossierkosten als de erelonen zullen dalen.

Voor vastgoedakten

Voor vastgoedakten voor de aankoop en de financiering met een krediet voor een woning bijvoorbeeld. Wie een woning koopt die 100.000 tot 350.000 euro kost, zal gemiddeld 1.000 euro minder betalen. Het moet gaan om de enige woning die de koper bezit en hij moet er zelf in wonen. Voor woningen tussen de 350.000 en 850.000 euro wordt de korting gradueel verlaagd.

Voor familiale akten

Voor familiale akten zoals de zorgvolmacht, de akte van erfopvolging en de aanvaarding van een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving ligt het ereloon voortaan vast op 195 euro. Bij een akte van erfopvolging komt er 125 euro bij per onroerend goed in de erfenis. Bij een zorgvolmacht komt er 100 euro bij als er twee lastgevers zijn. Bij globale erfovereenkomsten, dit zijn overeenkomsten tussen ouders en al hun erfgenamen in rechte lijn, en de regelingsakten voor een echtscheiding door onderlinge toestemming of scheiding van tafel en bed zal het ereloon worden berekend in functie van het te verdelen vermogen.

Voor de oprichting van een vennootschap

De kost voor de oprichting van een besloten vennootschap met standaardstatuten daalt voor natuurlijke personen van ongeveer 1.500 naar ongeveer 1.000 euro bedragen. Daar zit het ereloon van 200 euro, een forfait voor de aktekosten van 275 euro en de publicatiekosten en belastingen in vervat. Zowat de helft van wat je als ondernemer betaalt aan de notaris, komt dus bij de overheid terecht.

Het valt dus misschien te overwegen om de opmaak van die akte dus toch nog even uit te stellen tot na de nieuwjaarswensen.

Heb je vragen?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?