De DBI-bevek, een fiscaal interessante belegging voor je vennootschap

Blog 33 20

Sinds het zomerakkoord van 2017 zijn de ontvangen dividenden en meerwaarden uit aandelen voor vennootschappen onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekbaar van hun winst. Helaas, die voorwaarden zijn niet min. Beleggen in een DBI-bevek is daarom een interessant alternatief.

Enkel voor de groten?

De DBI-aftrek (Definitief Belaste Inkomsten) is een fiscale vrijstellingsregeling voor vennootschappen die beleggen in individuele aandelen van andere vennootschappen. Aangezien de inkomsten die uit dergelijke beleggingen voortspruiten al belast werden in de uitkerende vennootschap, wordt door de maatregel een dubbele belasting vermeden. De voorwaarden die aan dit fiscaal voordeel verbonden zijn, lijken echter allerminst weggelegd voor kleine ondernemingen.

Tot daar nog aan toe dat de uitkerende vennootschap op haar winst belast moet worden in een normaal belastingregime (voorwaarde 1) en dat je als aandeelhouder je aandelen minstens een jaar ononderbroken in eigendom moet houden (voorwaarde 2). Maar dat je ook minstens 10% van de aandelen moet bezitten of minstens 2.500.000 euro moet beleggen (voorwaarde 3), gaat voor veel kleine ondernemingen wellicht een stap te ver. Voldoe je niet aan de verplichtingen, dan worden de dividenden en de meerwaarden integraal aan de vennootschapsbelasting onderworpen.

Ook voor de kleine!

Wie een oplossing zoekt voor een bescheidener liquiditeitsoverschot, vindt in de DBI-bevek een interessant alternatief. Om fiscaal voordelig te kunnen investeren in dergelijk beleggingsfonds in de vorm van een vennootschap, moet je aan verplichtingen voldoen die minder hoog gegrepen zijn.

Ook het beleggingsfonds mag uitsluitend beleggen in aandelen die uitgegeven zijn door bedrijven, waarvan de winsten aan het normale belastingregime onderworpen zijn. De DBI-bevek moet bovendien jaarlijks minstens 90% van zijn inkomsten uitkeren als dividend. Van een minimale beleggingssom of aandeel is echter geen sprake.

Zijn deze voorwaarden voldaan, dan betaalt je vennootschap geen belastingen op het volledige bedrag van de dividenden of meerwaarden.

Contacteer ons als je meer informatie of hulp nodig hebt.

Op de hoogte blijven?