Coronacrisis – nieuwe regelgeving ‘tijdelijke werkloosheid’

Om in deze moeilijke tijd geen onnodige irritatie teweeg te brengen, is het van cruciaal belang dat de loonadministratie in deze uitzonderlijke omstandigheden correct verloopt. Het loont dus de moeite om aandacht te besteden aan de nieuwe, vereenvoudigde procedure, om tijdelijke werkloosheid aan te vragen.

De procedure kan je via deze link raadplegen.

Opgelet, niet alles gebeurt automatisch

Je dient zelf nog een aantal zaken op te volgen om achteraf geen betwisting over loon en tijdelijke werkloosheid te creëren.
  • De elektronisch aangifte sociaal risico 5 (ASR.5) moet wel degelijk nog gebeuren. Dit kan door de werkgever zelf, via het portaal van de sociale zekerheid, of volgens gemandateerde afspraak met je sociaal secretariaat. Maak in het laatste geval duidelijke afspraken met het sociaal secretariaat.
  • Gebruik als code van de dag enkel de melding ‘5.4’, met als reden ‘coronavirus’. Elke andere melding geeft aanleiding tot bijkomende richtlijnen, extra aanvragen en argumentatie, met als gevolg problemen bij de afwikkeling zowel voor werkgever als werknemer.
  • De werknemer dient zelf zijn uitkeringsaanvraag, op basis van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid, in te dienen bij zijn uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas voor werklozen). Hij kan daarvoor gebruik maken van dit vereenvoudigd formulier.
    Deze nieuwe richtlijnen zijn voorlopig beperkt tot 5 april maar zullen waarschijnlijk verlengd worden. Als werkgever zal je dus waakzaam moeten zijn zodra de procedure opnieuw geregulariseerd wordt. Uiteraard zullen we je daar tijdig van op de hoogte houden.

Contacteer ons met je vragen

Heb je vragen en bezorgdheden of ben je op zoek naar meer duidelijkheid in de puzzel aan coronamaatregelen, aarzel dan niet om ons te contacteren. We hebben daarvoor:

een centraal telefoonnummer: 055 20 77 52 een mailadres: info@buro-lauwers.be
Je vraag wordt behandeld door onze experten en opgevolgd door je dossierbeheerder.

Heel veel moed en laat van je horen zodra we kunnen helpen!

Op de hoogte blijven?