Coronacrisis – Meer duidelijkheid over de Hinderpremie

Hinderpremie en (wellicht) bijkomend overbruggingsrecht

Door de noodmaatregelen, die voorlopig afgekondigd zijn tot en met 5 april, bekomen alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie een Hinderpremie van 4.000 euro. Als hun zaak daarna nog moeten gesloten blijven, komt daar een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag bij.

Moet je enkel verplicht sluiten in het weekend, dan heb je recht op 2.000 euro. Als je daarna je zaak nog langer moet sluiten, krijg je een vergoeding van 160 euro per bijkomende sluitingsdag.

De premie zal je kunnen aanvragen door online een document in te vullen. De toepassing is echter nog niet beschikbaar.

Wat zijn de voorwaarden?
 • Je bent zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je bent zelfstandige in bijberoep maar op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen, ben je gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je bent een onderneming met werkende vennoten of minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
 • Je bent een vereniging of vzw met minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) in dienst die ingeschreven is bij de RSZ.
 • Volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ben je als onderneming of zelfstandige actief.
 • Je hebt een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).
 • Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend.
 • De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel waar er minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Beperkt tot maximaal vijf per onderneming.
 • Voor eenzelfde locatie kan er bovendien maximaal aan één ondernemingsnummer binnen dezelfde activiteitencode (NACE) een hinderpremie en bijkomende sluitingspremie worden toegekend.

Wat als?

Ik niet moét sluiten maar daar vrijwillig toe beslis? - Bij vrijwillige sluiting wordt de premie dus niet toegekend. In dat geval zijn er wel andere steunmaatregelen waarop men eventueel beroep kan doen zoals bijvoorbeeld het overbruggingsrecht, uitstel/vrijstelling sociale bijdragen,...

Kom ik als foorkramer/marktkramer in aanmerking voor de premie? - Ook ambulante handel en foorkramers die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt of kermissen, komen in aanmerking.

Heb ik als personal trainer recht op de Hinderpremie? - Ondernemers actief in persoonlijke begeleiding zoals personal coaches, dans, fitness, yoga, ... moeten hun activiteiten stoppen. Om in aanmerking te komen voor de hinderpremie moet je in Vlaanderen wel een fysieke plek hebben waar je je activiteit uitoefent, bijvoorbeeld een eigen studio.

Corona-overbruggingsrecht bovenop het algemene overbruggingsrecht

Intussen is er ook een wetsvoorstel ingediend voor een corona-overbruggingsrecht. Als dit wordt goedgekeurd, geldt dat de zelfstandige die zijn onderneming verplicht moet sluiten automatisch recht hebben op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020.
 • Het speelt geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dus ook handelszaken die enkel in het weekend moeten sluiten kunnen de volledige financiële uitkering genieten. Hetzelfde geldt voor het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten.
 • Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.
 • De zelfstandige moet niet minstens 4 kwartalen in hoofdberoep zijn aangesloten. Starters komen dus ook in aanmerking.
 • De zelfstandige moet niet minstens 4 kwartaalbijdragen over de afgelopen 4 jaar effectief betaald hebben.
 • Het corona-overbruggingsrecht telt niet mee in de maximumduur van het algemene overbruggingsrecht en kan er dus ook bovenop worden toegekend.
 • Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van het ziekenfonds vereist. Een verklaring op eer van de zelfstandige volstaat.
 • Een attest van de RVA is niet nodig.

Heb je vragen en bezorgdheden of ben je op zoek naar meer duidelijkheid in de puzzel aan maatregelen, aarzel dan niet om ons te contacteren. We hebben daarvoor:

Op de hoogte blijven?