Corona-overbruggingsrecht nu ook voor bijberoepers

Ook voor actieve gepensioneerde zelfstandigen en student-zelfstandigen

Het overbruggingsrecht is een maandelijkse financiële uitkering van maximaal twaalf maanden met behoud van bepaalde sociale rechten gedurende maximaal vier kwartalen (terugbetaling geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en moederschapsuitkeringen), en dit zonder bijdrageplicht. Het recht werd door de federale regering half maart uitgebreid naar aanleiding van de coronacrisis. Aanvankelijk in alleen voor zelfstandigen in hoofdberoep. Zelfstandigen in bijberoep, die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep kwamen ook al in aanmerking. De federale overheid verruimt die maatregel nu echter tot zelfstandigen in bijberoep.

Hoe groot is de premie?

Wie een jaarlijks belastbaar inkomen heeft tussen de 6.996,89 en 13.993,77 euro en 7 dagen de deuren sluit, kan maximaal een halve uitkering overbruggingsrecht aanvragen. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor maart en april en geldt ook voor actieve gepensioneerde zelfstandigen en student-zelfstandigen.

Het overbruggingsrecht bedraagt maximaal:
  • 645,85 euro/maand (zonder gezinslast) of
  • 807,05 euro/maand (met gezinslast).

Cumulatie is mogelijk

De kans bestaat dat het bedrag verminderd wordt voor wie al een vervangingsinkomen krijgt, al blijkt cumulatie van de uitkering overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen wel mogelijk.

De federale uitkeringen staan volledig los van de Vlaamse premies. Wie al recht had op de éénmalige (en belastingvrije) Vlaamse compensatiepremie van 1.500 euro, behoudt die en krijgt er dus 645 euro per maand bovenop.

En dan nog dit. Ook al ben je in hoofde van je job in loondienst tijdelijk werkloos geworden, dan kan je je zelfstandige activiteit in bijberoep tot eind juni blijven uitoefenen zonder dat dit een invloed heeft op je werkloosheidsuitkering. Je kan dus je bijberoep omwille van Coronacrisis cumuleren met je uitkering tijdelijke werkloosheid.

Contacteer ons met je vragen

Heb je vragen over de steunmaatregelen die de overheid nam naar aanleiding van de coronacrisis, aarzel dan niet om ons te contacteren. We hebben daarvoor:

Je vraag wordt behandeld door onze experten en opgevolgd door je dossierbeheerder.

Heel veel moed en laat van je horen zodra we kunnen helpen!

Op de hoogte blijven?