Corona maakt lenen aan ondernemersvrienden veiliger

Blog 38
Canva

‘Winwin-‘ is vaak het begin van een woord dat iets moet aanprijzen waarbij de winst niet noodzakelijk evenwichtig verdeeld is. Dat gaat voor de ‘Vriendenlening’ van de overheid niet op. Er zijn zelfs drie winnaars.

De derde winnaar is namelijk de overheid die het systeem in 2006 heeft opgezet om het ondernemersklimaat te vitaliseren via private investeringen. De voornaamste winner is weliswaar de ondernemer die dankzij het spaargeld van ‘vrienden’ op een eenvoudige en goedkope manier kapitaal bijeen kan brengen om een grote droom te realiseren.

En ook de vrienden doen hun voordeel. De Vriendenlening is een welgekomen manier om als financier werkloze cash te activeren en daar een deftige return voor te krijgen, samen met een fiscaal voordeel en garanties. Als de ondernemer op de vervaldag immers zijn krediet niet zou kunnen terugbetalen, dan springt de overheid voor 30% in de bres via belastingvoordelen. Naar aanleiding van corona, en tot eind dit jaar is dat zelfs 40%.

Voor wie?

Alle kmo's, zelfstandigen en vrije beroepers met een economische activiteit en vestiging in Vlaanderen kunnen via deze winwinlening tot 300.000 euro ontlenen. De looptijd bedraagt 5 tot 10 jaar. Eenmaal op de bankrekening, moeten ze die middelen integraal aanwenden voor hun bedrijfsactiviteiten. Alle soorten van aflossingen zijn mogelijk: van een maandelijkse tot een éénmalige aflossing op vervaldag.

Welke vrienden?

De ‘vrienden’ aan wie de Vriendenlening zijn naam heeft ontleend kunnen ook familieleden of investeerders zijn die elk maximum 75.000 euro mogen financieren.

Welke voordelen?

De ondernemer ontleent zijn kapitaal tegen een rente tussen 0,875 en 1,75%, uiteraard onderworpen aan roerende voorheffing. Het fiscale voordeel voor zijn vrienden komt in de vorm van een belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de lening. Bij een lening van 75.000 euro is dat dus een belastingvoordeel van jaarlijks 1,875 euro.

Voel je je aangesproken om (nieuwe) vrienden te maken of wil je een bestaande vriendschap verzilveren?

Dan kan je steeds bij ons terecht voor meer informatie.

Op de hoogte blijven?