Cash betalingen

Verkopen door handelaars en dienstverleners:
Limiet = 3.000 euro (inclusief btw)
Ligt de prijs onder de 3.000 euro dan mag de klant het volledig bedrag cash betalen.
Is de prijs gelijk aan of hoger dan 3.000 euro , dan mag tot 10% van de prijs cash betaald worden, met een maximum van 3.000 euro.

Immobiliënverkopen:
Cashbetalingen verboden voor iedereen, koper, verkoper, particulier of handelaar.

Verkopen door een particulier:
Geen beperking, behalve voor verkoop van gebouwen (0 euro), verkoop van edele metalen (3.000 euro) en koperen kabels (0 euro) aan een handelaar.
Een tweedehandswagen van een particulier mag geheel cash gekocht worden, onverschillig of de koper al dan niet handelaar is.

Sancties:
Aan de partijen kan een boete opgelegd worden van maximaal 10% van het onwettelijk cash betaalde bedrag. Zowel de verkoper als de koper zijn verantwoordelijk voor het betalen van de boete.

Op de hoogte blijven?