BTW en vouchers: stand van zaken

Wat is een voucher: een instrument ten aanzien waarvan de verplichting bestaat dat instrument als tegenprestatie voor levering van goederen of diensten te aanvaarden en waarbij de te verrichten levering van goederen of diensten, of de identiteit van de potentiële verrichters ervan, vermeld staan op het instrument zelf, inclusief de voorwaarden voor het gebruik van het instrument.
Bonnen die gratis worden aangeboden of een klantenspaarkaart met punten die recht geven op een aankoopvoucher enz. kunnen niet als een voucher worden aangemerkt.
Wanneer is de BTW nu verschuldigd? Is het op het moment van de uitgifte van de voucher of op het moment van de inruiling? De nieuwe regels zullen van toepassing zijn op de vouchers uitgereikt na 31 december 2018.
Er bestaan twee verschillende soorten vouchers:
Enerzijds hebben we de voucher voor enkelvoudig gebruik.
Bij deze categorie zijn “de plaats van de levering van de goederen of van de dienst waarop de voucher betrekking heeft, alsmede het bedrag van de over die leveringen of diensten verschuldigde belasting, bekend op het tijdstip van uitgifte van voucher”.
Hierbij is het btw-tarief gekend op het moment van de uitgifte. Ik denk hierbij aan bioscooptickets (6%), knipbeurten (21%) enz. Aangezien het verschuldigde btw-bedrag bekend is, is de btw verschuldigd op het moment van de uitgifte van de voucher en dus niet op het moment van gebruik. Eenmaal de bon gebruikt wordt door de particulier is er geen btw meer verschuldigd. Indien de voucher niet gebruikt wordt en vervalt kan de btw niet teruggevraagd worden.
Daarnaast zijn er ook vouchers voor meervoudig gebruik.
Dit zijn alle vouchers, uitgezonderd vouchers voor enkelvoudig gebruik. bv. de voormelde voucher voor toegang tot een pretpark, geeft ook toegang tot een buitenlands attractiepark.
Hierbij is op het moment van de uitgifte nog niet duidelijk welke btw-behandeling van toepassing zal zijn. De BTW zal opeisbaar worden op het moment van inruiling van de bon. Wanneer de voucher echter niet wordt gebruikt binnen de geldigheidstermijn, waardoor de levering van de goederen of diensten niet plaatsvindt, blijft deze onbelast.

Op de hoogte blijven?