BTW-aftrek bedrijfswagens: forfaitaire methode vanaf 2013

De btw administratie heeft eindelijk de lang verwachte richtlijnen gepubliceerd aangaande de btw recuperatie voor bedrijfsmiddelen gebruikt voor privé en beroepsdoeleinden.

Basisprincipes
 • -de aftrek van btw op bedrijfsmiddelen voor ‘gemengd gebruik’ dient onmiddellijk beperkt te worden in functie van het privégebruik;
 • -er wordt afgestapt van de taxatie van het privé gebruik aan de hand van het forfaitair vastgestelde voordeel van alle aard;
 • -het effectief beroepsmatig gebruik van de afzonderlijke bedrijfsmiddelen, waaronder de bedrijfswagens dient jaarlijks aangetoond te worden om het percentage van de btw aftrek te bepalen;

Berekeningswijze bij gratis ter beschikkingstelling van bedrijfswagen

Methode 1 : werkelijk professioneel gebruik – bijhouden van een rittenadministratie

Formule: % btw aftrek =
Totaal aantal kilometers – woon-werkverkeer – privé-kilometers
Totaal aantal kilometer

Kilometerstand begin en einde boekjaar dient geregistreerd te worden
Gegevens met betrekking tot de dagelijkse verplaatsingen dienen bijgehouden te worden


Methode 2 : semi-forfaitaire methode

Formule waarbij:
 • -200 het forfaitair aantal werkdagen per jaar is, en
 • -6.000 het forfaitair bijkomend privéverkeer
Ten belope van deze uitkomst kan de btw dus niet worden afgetrokken.

Formule: % btw aftrek =
Totaal aantal kilometers – ((200 dagen x woon-werk x 2) + 6.000 km’s privé )
Totaal aantal kilometers op jaarbasis


Methode 3 : forfaitaire methode waarbij de aftrek beperkt wordt tot 35% (i.e. 65% van de btw op de wagenkosten zijn niet aftrekbaar)

 • -enkel mogelijk vanaf 4 wagens
 • -voor een periode van 3 jaar


Opmerking:
 • -de aftrek kan nooit hoger zijn dan 50%, ook al is het beroepsgebruik hoger dan 50%
 • -methode 1 en 2 zijn combineerbaar, toegelaten een globaal gemiddeld berekend aftrekpercentage te bepalen
 • -men gaat uit van vooruitzichten met een herziening van de aftrek na een jaar.


Berekeningswijze in geval er een bijdrage wordt betaald door de werknemer

In geval de werknemer een bijdrage betaalt voor privégebruik van de bedrijfswagen, is er sprake van een verhuur en houdt de btw-administratie vast aan een dubbele taxatie van het privégebruik.

Stap 1:
 • -vertrekpunt blijft een 50% aftrekbeperking op de autokosten (leasekost, benzinekost…)
 • -afdracht van de btw op de privébijdrage (21%)
Stap 2:
 • -er dient te worden nagegaan of het btw-bedrag begrepen in de privébijdragen voldoende hoog is in vergelijking met de minimale ‘normale waarde’ (indien professioneel gebruik volgens één van de 3 methodes < 50%);
 • -normale waarde = totale jaarlijkse autokost x (50% - …% professioneel gebruik volgens een van de 3 methodes);
 • -btw op privébijdrage dient gelijk te zijn aan minale ‘normale waarde’ x 21%


Voor bijkomende inlichtingen:
info@buro-lauwers.be
Tel: 055.20.77.52 – 056.22.40.86

Op de hoogte blijven?