Administratie knijpt oogje dicht voor UBO-zondaars

Gedoogbeleid voor UBO-registratie tot 31 december

Normaal moesten vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen tegen eind september al hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners) geregistreerd hebben. De FOD Financiën strijkt echter met de hand over het hart en belooft tot het einde van dit jaar geen sancties te treffen tegen UBO-zondaars.

Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën verklaarde in de laatste week van september dat hij besefte wat voor extra administratieve last de verplichte registratie met zich meebracht voor de 675.000 bedrijfsvennootschappen, vzw’s, stichtingen en burgerlijke maatschappen die hun uiteindelijke begunstigden moeten aanmelden. Een week vooraleer de deadline verstreek moesten nog meer dan de helft van die organisaties inloggen in het register. Dat is de eerste stap om uiteindelijk de registratie te kunnen uitvoeren.

Eerder werd ook al de eerste deadline van 31 maart verdaagd. Er zal echter geen extra verlenging meer komen. Op 31 december 2019 moet volgens de omgezette Europese regelgeving iedereen geregistreerd zijn.

De verplichte registratie van de uiteindelijke begunstigden is een maatregel van de Europese Unie in de strijd tegen terrorisme en witwaspraktijken.

Op de hoogte blijven?