Aanpassing van de voorwaarden voor verlaagd btw-tarief (6%)

De ministerraad heeft gisteren de wijziging van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde BTW-tarief (6%) goedgekeurd. De ouderdomsvereiste van de woning wordt 10 jaar (nu is dat 5 jaar). Dit is een uitvoering van wat er in het regeerakkoord staat.
De regering heeft op voorstel van de minister van Financien ook zeer uitgebreide overgangsmaatregelen goedgekeurd:
Werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk op 31/12/2015 kunnen blijvend genieten van de toepassing van 6% btw volgens de huidige regels als de betrokken facturen worden uitgereikt uiterlijk op 31/12/2017. Hetzelfde geldt voor contracten met vaste datum die zijn opgemaakt uiterlijk 31/12/2015.

Op de hoogte blijven?