Aanpassing rechtspersonenregister op facturen vennootschappen

RPR is de afkorting van ‘rechtspersonenregister'. Rechtspersonen moeten dit vermelden op al hun uitgaande correspondentie (o.a. verkoopfacturen), gevolgd door het gerechtelijk arrondissement waaronder de rechtspersoon valt.

Sinds 01 april 2014 zijn er nog slechts 8 rechtbanken van koophandel die vermeld kunnen worden na de letters “RPR” (Rechtspersonenregister):
- Antwerpen
- Gent (bevoegd voor West- en Oost-Vlaanderen)
- Brussel
- Luik
- Bergen
- Leuven
- Nijvel
- Eupen

Daarnaast zal er nu dikwijls ook nog een afdeling van die rechtbank bij vermeld moeten worden, bijvoorbeeld
RPR Antwerpen, Afdeling Mechelen
RPR Gent, Afdeling Kortrijk

De voorheen bestaande zittingsplaatsen (Brugge,Mechelen, Oudenaarde, Hasselt Kortrijk,...) blijven dus behouden, maar zijn nu nog slechts afdelingen onder de 8 hierboven vermelde rechtbanken.
Via onderstaande link kunt u aan de hand van depostcode opzoeken hoe het RPR moet worden vermeld:
http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm

De BTW administratie hecht veel belang aan de juiste vermelding op de verkoopfacturen. Indien een onjuiste vermelding, kan de BTW administratie een boete per onjuist stuk uitschrijven.

Op de hoogte blijven?