1 professionele kilometer kost voortaan 0,3653 euro

Betaalt u een forfait of legt u bewijzen op tafel?

Als uw werknemer (of uzelf) klanten bezoekt of een andere beroepsmatige verplaatsing maakt met zijn eigen wagen of motorfiets, dan spreekt het vanzelf dat hij daar een vergoeding voor krijgt. Op voorwaarde dat die kosten een vergoeding zijn voor de reële kosten, is er geen RSZ of belasting op verschuldigd.

Als werkgever heeft u twee mogelijkheden. Ofwel betaalt u uw werknemer in dat geval de reële kosten van de gemaakte kilometers terug en kan u dat dan ook netjes bewijzen op basis van stukken die uw werknemer voorlegt. Ofwel kiest u voor de forfaitaire kilometervergoeding voor ambtenaren, die jaarlijks op 1 juli geïndexeerd wordt. Tot eind juni bedroeg die vergoeding 0,3573 euro, vandaag is dat 0,3653 euro. Een vergoeding die lager is dan dat bedrag kan uiteraard ook.

24.000 km

Er is twijfel of u op deze manier een onbeperkt aantal kilometer mag vergoeden. De fiscus hanteert immers een maximumgrens van 24.000 kilometer die op die manier belastingvrij kan blijven. Daarboven zou u de kosten moeten bewijzen. De rechtbank is het daar niet mee eens en gaat er vanuit dat de fiscus moet bewijzen dat het om een verdoken verloning gaat, vooraleer het de forfaitaire kilometervergoeding boven de 24.000 effectief mag belasten.

CO2

Voor uw vennootschap zijn de kilometervergoedingen autokosten. 30% daarvan zijn brandstofkosten die voor 75% aftrekbaar zijn. De rest is beperkt aftrekbaar volgens de CO2-uitstoot van de auto. Vanaf 1 januari 2020 zijn brandstofkosten trouwens ook aftrekbaar volgens de CO2-uitstoot van de auto.

Wil u meer uitleg?
Bel ons gerust voor meer informatie en advies.

Op de hoogte blijven?