U zoekt een accountantskantoor in Ronse? Contacteer Buro Lauwers

Als ondernemer in Ronse bent u op zoek naar professioneel advies om uw zaak op te starten of te laten groeien. In 1997 vestigden Anne en Luc Lauwers zich met dit doel als accountantskantoor in Ronse. Intussen is Accountantsburo Lauwers uitgegroeid tot een dienstverlener met drie filialen. Het accountantskantoor in Ronse is vandaag bemand met experten die u adviseren op vlak van boekhouding en btw, accountancy, fiscaliteit, financieel management en juridisch bedrijfsadvies.

Maak nu een afspraak met ons accountantskantoor in Ronse

Wat kunnen we voor u doen als accountantskantoor in Ronse?

‘Accountant’ is een beschermd beroep en wordt enkel toegekend aan een professional die zijn knowhow en multidisciplinaire competenties heeft moeten bewijzen voor het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB). Onze accountants werden erkend omdat ze:

 • een relevante bachelor of master-opleiding konden bewijzen,
 • slaagden voor een toegangsexamen,
 • een stage van 3 jaar hebben gevolgd bij een erkend accountant en na elk stagejaar geslaagd zijn voor het bekwaamheidsexamen,
 • zich geregeld bijscholen.

Concreet hebben ze expertise inzake:

 • het oprichten, omvormen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen
 • de fusie en splitsing van vennootschappen
 • de organisatie en nazicht van boekhoudingen
 • de audit van boekhoudingen
 • faillissementsbegeleiding (WCO)
 • het toepassen van het boekhoud- en financieel recht voor kmo’s en kleine en middelgrote vzw's
 • de opstelling van de interne jaarrekening
 • de opstelling van de balans, de resultatenrekening en de toelichting (volgens het formaat van de Nationale Bank van België)
 • de individuele en contractuele controle van de vennoten
 • alarmprocedures waarbij zaakvoerders/bestuurders betrokken worden
 • de uitoefening van een mandaat van vereffenaar, gerechtelijk deskundige

Communiceren met cijfers … in mensentaal

Als accountantskantoor zijn cijfers ons werkinstrument om uw boekhouding te voeren en inzicht te bieden in uw bedrijfsvoering maar persoonlijk communiceren we graag in mensentaal. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, willen we u … zo goed mogelijk leren kennen.

Tijdens onze eerste afspraak maken we kennis met elkaar en polsen we naar wat u van ons verlangt. We ontvangen u daarvoor graag in ons kantoor aan de Viermaartlaan 197 in Ronse. Op basis van die basisinformatie maken we een prijsvoorstel. Zodra u daarop ingaat, komen we graag eens langs om kennis te maken met uw bedrijf en uw activiteiten beter te leren kennen. Hoe meer inzicht we krijgen in uw processen en in hoe u onderneemt, hoe beter we er zullen in slagen om u op maat te adviseren.

Buro Lauwers - accountantskantoor – Ronse 9600 – Viermaartlaan 197
Lees meer over onze manier van werken als accountantskantoor in Ronse

Op de hoogte blijven?