Contacteer Buro Lauwers - accountantskantoor Kortrijk

U bent op zoek naar een accountantskantoor in Kortrijk. Dus willen we Accountantsburo Lauwers graag even aan u voorstellen.

Het accountantskantoor in Kortrijk is het tweede filiaal van Accountantsburo Lauwers. Anne en Luc Lauwers namen het kantoor in 2010 over nadat ze 13 jaar eerder met hun activiteiten startten in Ronse.

Wat doet een accountantskantoor in Kortrijk?

De activiteiten van een accountant hebben in hoofdzaak te maken met begeleiding van ondernemers op fiscaal, juridisch en financieel vlak. Zijn actuele kennis van de economische omgeving zorgt ervoor dat hij een bevoorrechte positie inneemt in het bijstaan van zijn klanten bij het nemen van beslissingen. Daardoor wordt hij vaak als een vertrouwenspersoon gezien die de onderneming helpt bij de realisatie van zijn groeiambities. De economische bedrijvigheid in en om Kortrijk maken het voor een ambitieus accountantskantoor als Accountantsburo Lauwers the place to be. ‘

Een beschermd beroep

Accountant’ is een beschermd beroep en wordt enkel toegekend aan een professional die zijn knowhow en multidisciplinaire competenties heeft moeten bewijzen voor het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB). Onze accountants werden erkend omdat ze:

 • een relevante bachelor of master-opleiding konden bewijzen,
 • slaagden voor een toegangsexamen,
 • een stage van 3 jaar hebben gevolgd bij een erkend accountant en na elk stagejaar geslaagd zijn voor het bekwaamheidsexamen,
 • zich geregeld bijscholen.

Concreet hebben ze expertise inzake:

 • het oprichten, omvormen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen
 • de fusie en splitsing van vennootschappen
 • de organisatie en nazicht van boekhoudingen
 • de audit van boekhoudingen
 • faillissementsbegeleiding (WCO)
 • het toepassen van het boekhoud- en financieel recht voor kmo’s en kleine en middelgrote vzw's
 • de opstelling van de interne jaarrekening
 • de opstelling van de balans, de resultatenrekening en de toelichting (volgens het formaat van de Nationale Bank van België)
 • de individuele en contractuele controle van de vennoten
 • alarmprocedures waarbij zaakvoerders/bestuurders betrokken worden
 • de uitoefening van een mandaat van vereffenaar, gerechtelijk deskundige

Evelyne Dejonghe van het Accountantskantoor Brivan & Co is sinds begin 2018 de partner van Anne en Luc om het kantoor Kortrijk te versterken en verder uit te bouwen. Ze kan een beroep doen op acht experts.

Lees meer over onze aanpak

Buro Lauwers – accountantskantoor – Kortrijk 8500 – President Kennedypark 4a

Maak nu een afspraak met ons accountantskantoor in Kortrijk

Op de hoogte blijven?