Steeds vaker ervaart u als ondernemer een direct verband tussen uw zakelijk en uw privévermogen. Als accountant- en boekhoudkantoor zijn we een totaalpartner als het aankomt op het optimaal beheer van uw vermogen.

We zien het als onze taak om onze klanten te wijzen op risico’s en te behoeden voor foute beslissingen maar we willen hen evenzeer helpen om gebruik te maken van de kansen die zowel hun business als hun privéleven ten goede komen.

Wanneer kan u zich aangesproken voelen?

  • U wil vrijblijvend en neutraal advies in verband met een nieuwe privé-investering.
  • U wil meer weten over de mogelijkheden van een gecombineerde private/zakelijke investering.
  • U wil een neutrale analyse van uw kredietportefeuille.
  • U voelt de noodzaak van een grondige doorlichting van uw private beleggingsportefeuille of van die van uw vennootschap.
  • U wil expertenadvies in de aanloop naar een sleutelmoment op uw zakelijk of persoonlijk pad.
  • Het ogenblik is gekomen voor een grondige vermogensanalyse of een financiële planning.
  • U wil een tweede opinie voor verkregen financieel advies.
Contacteer ons

Op de hoogte blijven?