Wat zijn de opportuniteiten tussen je zakelijk en je privévermogen?

Blog 1 2021

Als accountant- en boekhoudkantoor zijn we een totaalpartner als het aankomt op het optimaal beheer van je vermogen. Daarom komt deze maand een nieuwe collega aan boord met 34 jaar ervaring in private banking. Jawel. Steeds vaker is er een direct verband tussen je onderneming en je privévermogen, en dus scherpen we ook onze expertise op dit vlak verder aan.

De tijd is voorbij dat ondernemers naar hun zaak en hun gezin als hermetisch afgesloten delen kijken. “Steeds vaker gaan ze op zoek naar een optimaal verband tussen hun zakelijk en hun privévermogen”, zegt bestuurder Luc Lauwers van Buro Lauwers. “We zien het als onze taak om onze klanten te wijzen op risico’s en te behoeden voor foute beslissingen maar we willen hen evenzeer helpen om gebruik te maken van de kansen die zowel hun business als hun privéleven ten goede komen. Daarom hebben we ons team versterkt met een nieuwe collega met 34 jaar bancaire ervaring.”

Wanneer kan je je aangesproken voelen?

  • Je wil vrijblijvend en neutraal advies in verband met een nieuwe privé-investering.
  • Je wil meer weten over de mogelijkheden van een gecombineerde private/zakelijke investering.
  • Je wil een neutrale analyse van je kredietportefeuille.
  • Je voelt de noodzaak van een grondige doorlichting van je de private beleggingsportefeuille of van die van je vennootschap.
  • Je wil expertenadvies in de aanloop naar een sleutelmoment op je zakelijk of persoonlijk pad.
  • Het ogenblik is gekomen voor een grondige vermogensanalyse of een financiële planning.
  • Je wil een tweede opinie voor verkregen financieel advies.

En wat met het menselijk kapitaal?

Op een krappe arbeidsmarkt is de waarde van het menselijk kapitaal in je onderneming nauwelijks te overschatten. Om succesvol te ondernemen volstaat het bijgevolg niet om je cijfers op orde te hebben. Investeren in het welzijn van je werknemers bepaalt in grote mate de aantrekkelijkheid van je positie op de markt. Flexibiliteit is daarin het sleutelwoord. Nu brutoloon aan belang verliest kunnen we je helpen bij het creëren van een flexibele werkplek en flexibele verloning, met aandacht voor de rentabiliteit van de onderneming.

Onze expertisepartner Alice BV voor HR bouwt graag samen met u aan uw futureproof HR-beleid.

Geïnteresseerd?

Contacteer ons om een afspraak te maken.

Op de hoogte blijven?