Sinds 1 mei: EPC bij elke notariële vastgoedoverdracht in volle eigendom

Blog epc
Canva

Bij alle notariële overdrachten van zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen in volle eigendom is het vanaf 1 mei 2023 in Vlaanderen verplicht om over een geldig energieprestatiecertificaat (EPC) te beschikken. Op basis van de score op het EPC wordt bepaald of de nieuwe eigenaar verplicht is om binnen vijf jaar te renoveren.

Tot nog toe was een EPC alleen verplicht bij verkoop of verhuur van een pand of bij het vestigen van een erfpacht- of opstalrecht. Bij een ruil, een schenking of een inbreng in een vennootschap of in de huwelijksgemeenschap was deze verplichting er niet. Dat leidde in het verleden echter tot situaties waarbij de renovatieplicht wel degelijk gold hoewel er geen EPC moest voorgelegd worden.

Wanneer moet je een EPC kunnen voorleggen?

De Vlaamse regering heeft bepaald dat bij elke notariële akte, die vanaf 1 mei 2023 verleden wordt voor een gebouw in volle eigendom, een geldig energieprestatiecertificaat vereist is. Het type EPC blijft afhankelijk van het soort pand dat wordt overgedragen.

Bij schenkingen van een naakte eigendom aan kinderen is een EPC niet nodig. Evenmin bij een uitkoop naar aanleiding van een erfenis of een scheiding.

Wat is een EPC?

Een EPC is een certificaat dat de energieprestaties van een gebouw in kaart brengt. Het certificaat bevat een score op een schaal van A (zeer energiezuinig) tot G (zeer energieverslindend), dat aangeeft hoe energie-efficiënt een gebouw is.

Het doel van het certificaat is bewustwording te creëren over het energieverbruik van hun gebouw. Je hebt het bovendien soms nodig om te bewijzen dat je in aanmerking komt voor bepaalde subsidies. Of om aan te tonen dat je gebouw voldoende gerenoveerd is en er geen bijkomende energiezuinigere maatregelen moeten genomen worden.

Er is geen vaste kostprijs voor de opmaak van een EPC. De prijs die de energiedeskundige aanrekent hangt onder meer af van de complexiteit van het gebouw. Je mag als verkoper of verhuurder de kostprijs van het EPC niet inbrengen in je belastingaangifte.

Heb je hier vragen bij?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?