Privé gebruik van een bedrijfsfiets

Het ter beschikking stellen van een bedrijfsfiets aan uw werknemers wordt fiscaal aanzien als een vrijgesteld voordeel, zowel voor de woon-werkverplaatsingen als voor ander privé gebruik. Wel wordt de voorwaarde gesteld dat uw werknemers hun woon-werkverkeer ook effectief met de fiets afleggen.
De RSZ verschilt hier wel van mening met de fiscus: de bedrijfsfiets die voor andere privé verplaatsingen dan woon-werkverkeer gebruikt wordt is een voordeel in natura dat aan werkelijke waarde aan RSZ bijdragen onderworpen is.
Het feit dat het over een bedrijfsfiets gaat staat voor de fiscus niet in de weg dat u aan uw werknemers een kilometervergoeding betaalt voor de woon-werkkilometers, zoals hierboven beschreven.
Bovendien zijn alle fietskosten – aankoop, onderhoud, accessoires, vestiaires, enz. – aftrekbaar aan 120%.

Op de hoogte blijven?