Gesplitste aankoop: anders in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië

Blogg 49

De gesplitste aankoop van vastgoed is een veelgebruikt instrument in de successieplanning. Ouders kunnen op die manier in de aankoop van een tweede huis meteen ook hun kinderen betrekken. De schenking die daarmee gepaard gaat, wordt in Vlaanderen echter fiscaal anders beoordeeld dan in de rest van het land.

Een gesplitste aankoop houdt in dat ouders het vruchtgebruik van een onroerend goed aankopen en de kinderen de blote eigendom. Ouders behouden zo het recht om het goed te gebruiken of om de eventuele huurinkomsten te innen. Zodra beide ouders overleden zijn, dooft het vruchtgebruik uit en krijgen de kinderen automatisch het onroerend goed in volle eigendom.

Vaak gaat aan de aankoop een schenking van de ouders vooraf die weinig of, bij een bankgift, mogelijk zelfs niet belast wordt.

Impact voor het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest

Voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest geldt sinds 1 augustus 2020 dat, als er voor de aankoop een voorschot verschuldigd is, het totale bedrag dat de blote eigenaar verschuldigd is, geschonken moet zijn voor de ondertekening van het compromis. En dus niet voor de ondertekening van de notariële aankoopakte.

Impact voor het Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest aanvaardt de belastingadministratie dat de schenking uiterlijk moet gebeurd zijn voor de ondertekening van de authentieke aankoopakte. Op die manier kan de betaling via de rekening van de kinderen gebeuren. Niettemin is het voorzichtiger om de schenking al daarvoor te doen.

Het is belangrijk om de rekeninguittreksels, en de eventuele schriftelijke bewijzen van de bankgift, goed te bewaren. Na het overlijden van de ouders kunnen de kinderen op die manier aantonen dat de schenking meer dan drie jaar voor het overlijden plaatsvond, waardoor geen erfbelasting verschuldigd is. Als het voorontwerp van Vlaams decreet wordt goedgekeurd, wordt deze risicotermijn, voor schenkingen die gebeuren na 1 juli 2021, verlengd tot vier jaar.

Wil je meer informatie over gesplitste aankopen?

Contacteer ons.

Op de hoogte blijven?