Geërfd? Schuif een deel belastingvrij door naar je kinderen

Blog 43 2020

De website notaris.be wijst ons op een fiscaalvriendelijke manier om een erfenis door te schuiven naar je kinderen. Dankzij de ‘doorgeefschenking’ kan dit zelfs met een deel van de erfenis en … belastingvrij.

Als erfgenaam kan je via de zogenaamde erfenissprong een erfenis doorgeven aan je kinderen. Als ze de erfenis vervolgens aanvaarden, betalen ze de verschuldigde erfbelasting die jij anders had betaald. Fiscaal is dat een interessante mogelijkheid omdat er slechts éénmaal erfbelasting moet worden betaald op de erfenis. Nochtans wordt de techniek slechts zelden toegepast. De erfenissprong laat immers geen ‘sprongetje’ toe, waarbij je een erfenis voor een deel aanvaardt, terwijl je een ander deel doorgeeft.

Het alternatief: doorgeefschenken

Een interessant alternatief bestaat erin de erfenis te aanvaarden maar ze vervolgens volledig of voor een deel te schenken aan je kinderen of kleinkinderen. De (hogere) erfbelasting, die je als ervende ouder betaalt, kan in dat geval worden afgetrokken van de (lagere) verschuldigde schenkbelasting. De schenking zal daardoor in de praktijk dus niet belast worden.

Notaris.be geeft volgend voorbeeld:

“Iemand die bijvoorbeeld 250.000 euro erft aan roerende goederen betaalt daarop 19.500 euro erfbelasting (3% op 50.000 euro en 9% op de resterende 200.000 euro). Wil de erfgenaam vervolgens overgaan tot een schenking, dan zou de schenkbelasting 7.500 euro bedragen (vlak tarief van 3% op 250.000 euro). Aangezien de erfbelasting meer bedraagt dan de schenkbelasting, kan deze schenking belastingvrij gebeuren. De schenkende ouder bespaart 7.500 euro.”

Voorwaarden

Als schenkende ouder moet je weliswaar rekening houden met enkele voorwaarden.

Je mag niet te lang aarzelen. Je moet schenken binnen het jaar van het overlijden van de erflater.

  • Als ervende ouder moet je bovendien de Vlaamse erfbelasting betalen.
  • De schenking moet via de notaris gebeuren.
  • De schenking mag niet hoger zijn dan de waarde van de uit de erfenis verkregen goederen.
  • Er moet bovendien een verband zijn tussen de erfenis en de schenking. Vastgoed schenken, terwijl je enkel roerende goederen hebt geërfd, kan niet.

Wil je er meer over weten?

Contacteer ons gerust.

Op de hoogte blijven?