sluiten

Financieel management KMO's

 • Verstrekken van advies op fiscaal, boekhoudkundig en vennootschapsrechtelijk vlak
 • Opstellen van budgetten en begrotingen
 • Advies en bijstand bij financieringsaanvragen, investeringsprojecten: wij helpen u met de rapportering en het overleg met uw bankier
 • Raadgeving inzake organisatie en beheer
 • Subsidieonderzoeken en subsidieaanvragen: wij onderzoeken samen met u de subsidiemogelijkheden van uw onderneming en staan in voor de nodige formaliteiten met betrekking tot de aanvraag van de subsidie
 • Advies en begeleiding bij overname, aandelenoverdracht, familiale opvolging, waardebepaling van ondernemingen en successieplanning
 • Adviezen inzake strategisch management (audit, waardering, nazicht van voorlopige rekeningen, beheercontrolesysteem vanuit strategisch perspectief)
 • Adviezen inzake management en prognosestelling
 • Consolidatie van kleine groepen (kmo's en vzw's)
 • Analytical management accounting – kostprijsbepaling
 • Mangamentadvies - begeleiding bij de uitbouw van uw zaak (overname, herstructurering...)